Fericirea este sensul şi scopul vieţii, traiectoria şi finalul existenţei umane.


fericirea-este-sensul-şi-scopul-vieţii-traiectoria-şi-finalul-existenţei-umane
aristotelfericireaestesensulşiscopulvieţiitraiectoriafinalulexistenţeiumanefericirea esteeste sensulsensul şişi scopulscopul vieţiitraiectoria şişi finalulfinalul existenţeiexistenţei umanefericirea este sensuleste sensul şisensul şi scopulşi scopul vieţiitraiectoria şi finalulşi finalul existenţeifinalul existenţei umanefericirea este sensul şieste sensul şi scopulsensul şi scopul vieţiitraiectoria şi finalul existenţeişi finalul existenţei umanefericirea este sensul şi scopuleste sensul şi scopul vieţiitraiectoria şi finalul existenţei umane

Libertatea, înţeleasă în mod corect, este scopul Ingineriei Umane. Dar libertatea nu înseamnă nici dezordine, nici desfrâu. Libertatea constă în existenţa legitimă - în fiinţarea în acord cu legile naturii umane - în acord cu legile naturale ale Omului. O plantă este liberă doar dacă nu este împiedicată să existe şi să se dezvolte în acord cu legile naturale ale vieţii vegetale; un animal este liber doar dacă nu este împiedicat să trăiască în acord cu legile naturale ale vieţii animale; fiinţele umane sunt libere dacă şi numai dacă nu sunt împiedicate să trăiască în acord cu legile naturale ale vieţii umane.Omul ştie că va muri şi chiar moare cu fiecare zi. S-ar părea că ajunge să ştii asta pentru a înţelege (ceea ce nimeni nu înţelege) că sensul vieţii nu poate să nu fie independenţa de efemerul existenţei. Sensul vieţii e îndeplinirea pe lumea asta a voinţei celui care te-a trimis sau ceea ce dă sens fiecărei clipe a vieţii, iar sensul e dat de un singur lucru: îndeplinirea, năzuinţa către îndeplinirea unicei dorinţe în care poţi fi liber, desăvârşirea morală.Repetaţi zilnic: Sensul vieţii constă în frumuseţea şi forţa năzuinţei spre un ideal fiecare moment al existenţei noastre trebuie să aibă un ideal înalt.Cel care va înţelege că sensul vieţii umane constă în anxietate şi îngrijorare, nu va mai fi un filistin.Deviza mea rămâne: arta este scopul artei, aşa cum dragostea este scopul dragostei, ba chiar aşa cum însăşi viaţa este scopul vieţii.