Fericirea e ca un curcubeu. Apare când viaţa şi zâmbetul se întâlnesc.


fericirea-e-ca-un-curcubeu-apare-când-viaţa-şi-zâmbetul-se-întâlnesc
dan surducanfericireacauncurcubeuaparecândviaţaşizâmbetulseîntâlnescfericirea ee caca unun curcubeuapare cândcând viaţaviaţa şişi zâmbetulzâmbetul sese întâlnescfericirea e cae ca unca un curcubeuapare când viaţacând viaţa şiviaţa şi zâmbetulşi zâmbetul sezâmbetul se întâlnescfericirea e ca une ca un curcubeuapare când viaţa şicând viaţa şi zâmbetulviaţa şi zâmbetul seşi zâmbetul se întâlnescfericirea e ca un curcubeuapare când viaţa şi zâmbetulcând viaţa şi zâmbetul seviaţa şi zâmbetul se întâlnesc

Fericirea - zâmbetul multicolor al sufletului în forma unui curcubeu.Dacă lumea e un voal de lacrimi, zâmbetul îl întinde până la curcubeu.În spatele fiecărui curcubeu e zâmbetul lui Dumnezeu.După orice furtună apare soarele şi se limpezesc apele cerului. Nu aşa se întâmplă cu sufletul omului. După fiecare înşelare a lui, durerea rămâne ca un fel de curcubeu promiţător de amintiri neplăcute.Viaţa nu e întotdeauna corectă. Te poţi trezi cu o ţandără mare şi dureroasă când aluneci pe un curcubeu.Câteodată, zâmbetul stă ascuns în ochi. E ca o curbă nesemnalizată ce apare mai târziu sub forma unui rid.