Femeie: înger când închide ochii, diavol când deschide gura.


femeie-înger-când-închide-ochii-diavol-când-deschide-gura
george geafirfemeieîngercândînchideochiidiavoldeschideguraînger cândcând închideînchide ochiidiavol cândcând deschidedeschide guraînger când închidecând închide ochiidiavol când deschidecând deschide guraînger când închide ochiidiavol când deschide gura

Tăcerea deschide ochii şi închide gura.nu închide ochii când m-aplec spre tinelas să-şi oglindească fiinţa nevăzutulsferica lumină ce şi-a stins sărutulsieşi reflectată-n aura-i divinănu închide ochii să se facă searăfii privigătoarea trilului sublimsuntem cei din veacuri şi de ne dorimdatu-ne-a vedere noaptea din afarănu închide ochii când ne înnoimdimpreuna firii-n visul de-adâncimescutură de sâmburi ramura-n treimefructul muşcăturii celuilalt tărâmNainte de-a te mărita,Deschide ochii, draga mea,Dar, după ce eşti măritată,Închide ochii câteodată!În realitate, oricine este bun la pat. Închide-ţi ochii. Întrerupe-ţi mintea. Fă o pauză atât cât îţi este necesar. Deschide-ţi din nou mintea. Deschide-ţi ochii. De ce nu ai fi bun la asta? Patul este singurul loc unde lenea este răsplătită.Dragostea deschide, dar şi închide ochii.Mă mir de unde-atât albastru-n ochii tăi!?De unde atâta limpezime,atâta lumină şi soare,când te ştiu ca pe un căutător deanotimpuri noi,pe care nu le-a trecut nici măcar o pasăre,nici un înger şi nici o femeie,pentru că atunci, eu nu mai eram singur azişi aş fi învăţat să măsor timpul cu inima,fericirea cu pasul, bucuria cu glasul,pe care nu mi l-am auzit niciodată!Ah, cum se mai leagănă cerulîn ochii tăi, aşa... ... ca pe un câmp bătut cu albăstrele!Închide-i iubitoşi tot albastrul văzduhului se va face scrum!Ca să mai existăm, Magul va trebui să reclădească lumea!