Felul de Dumnezeu care este venerat în biserică, moschee sau sinagogă pare complet diferit de felul în care este universul natural.


felul-de-dumnezeu-care-este-venerat-în-biserică-moschee-sau-sinagogă-pare-complet-diferit-de-felul-în-care-este-universul-natural
alan wattsfeluldedumnezeucareesteveneratînbisericămoscheesausinagogăparecompletdiferitfeluluniversulnaturalfelul dede dumnezeudumnezeu carecare esteeste veneratvenerat înîn bisericămoschee sausau sinagogăsinagogă parepare completcomplet diferitdiferit dede felulfelul înîn carecare esteeste universuluniversul naturalfelul de dumnezeude dumnezeu caredumnezeu care estecare este venerateste venerat învenerat în bisericămoschee sau sinagogăsau sinagogă paresinagogă pare completpare complet diferitcomplet diferit dediferit de felulde felul înfelul în careîn care estecare este universuleste universul naturalfelul de dumnezeu carede dumnezeu care estedumnezeu care este veneratcare este venerat îneste venerat în bisericămoschee sau sinagogă paresau sinagogă pare completsinagogă pare complet diferitpare complet diferit decomplet diferit de feluldiferit de felul înde felul în carefelul în care esteîn care este universulcare este universul naturalfelul de dumnezeu care estede dumnezeu care este veneratdumnezeu care este venerat încare este venerat în bisericămoschee sau sinagogă pare completsau sinagogă pare complet diferitsinagogă pare complet diferit depare complet diferit de felulcomplet diferit de felul îndiferit de felul în carede felul în care estefelul în care este universulîn care este universul natural

Adevăratul act al căsătoriei are loc în inimă şi nu într-o sală de bal, într-o biserică sau sinagogă. Este vorba de alegerea pe care o faci – nu numai în ziua nunţii, ci o dată şi încă o dată – iar această alegere este reflectată în felul cum îţi tratezi soţul ori soţia.Marilyn este un fel de apogeu. Ea este feminină într-un mod unic. Tot ceea ce face este diferit, bizar şi excitant, de la felul în care vorbeşte la felul în care îşi foloseşte bustul magnific.Vrem sau nu să recunoaştem, felul în care arătăm determină felul în care ne simţim... şi felul în care decidem să ne proiectăm ca imagine în fata celorlalţi.Felul în care faci dragoste este felul în care Dumnezeu va fi cu tine.Nu spun că lumea din SUA este mai bună sau mai proastă. Lumea americană este o compilaţie de tot felul de mentalităţi, de tot felul de naţii, de tot felul de lucruri care se întrepătrund şi creează o unitate de cultură şi de spiritualitate, în care fiecare vine cu varietatea lui şi este extraordinar să vezi atâtea popoare diferite care convieţuiesc armonios. Trăind în New York, parcă ai fi în Babilon.Este fericit acela care ştie să-şi adapteze felul de a proceda după felul împrejurărilor, după cum este, desigur, nefericit acela care, prin felul lui de a acţiona, nu este în concordanţă cu împrejurările.