Fascismul, pe măsură ce consideră şi observă mai mult viitorul şi dezvoltarea umanităţii, complet aparte de consideraţiile politice ale momentului, nu crede nici în posibilitatea şi nici în utilitatea păcii eterne.


fascismul-pe-măă-consideră-şi-observă-mai-mult-viitorul-şi-dezvoltarea-umanităţii-complet-aparte-de-consideraţiile-politice-ale-momentului
benito mussolinifascismulpemăsurăconsiderăşiobservămaimultviitoruldezvoltareaumanităţiicompletapartedeconsideraţiilepoliticealemomentuluinucredeniciînposibilitateautilitateapăciieternepe măsurămăsură cece considerăconsideră şişi observăobservă maimai multmult viitorulviitorul şişi dezvoltareadezvoltarea umanităţiicomplet aparteaparte dede consideraţiileconsideraţiile politicepolitice aleale momentuluinu credecrede nicinici înîn posibilitateaposibilitatea şişi nicinici înîn utilitateautilitatea păciipăcii eternepe măsură cemăsură ce considerăce consideră şiconsideră şi observăşi observă maiobservă mai multmai mult viitorulmult viitorul şiviitorul şi dezvoltareaşi dezvoltarea umanităţiicomplet aparte deaparte de consideraţiilede consideraţiile politiceconsideraţiile politice alepolitice ale momentuluinu crede nicicrede nici înnici în posibilitateaîn posibilitatea şiposibilitatea şi nicişi nici înnici în utilitateaîn utilitatea păciiutilitatea păcii eterne

Nu se poate spune că mişcarea legionară n-a fost puternică! N-a avut rezultate pozitive fiindcă extremismele sunt greu suportabile. Nici fascismul italian n-a durat, nici naţional-socialismul german n-a durat şi erau similare cu mişcarea legionară. Deosebirea dintre ele şi mişcare este aspectul religios al mişcării legionare. Nici fascismul şi nici naţional-socialismul n-aveau caracter religios. Hitler era cu mituri germanice, Mussolini era ateu.Orice om îşi ia puterea din frumuşeţe. Când nu mai vede frumuseţea în nimic, mintea omului nu mai are nici o putere. Dacă bărbatul nu observă această energie, nu-şi poate descoperi potenţialul minţii. Dacă nu interiorizezi această forţă pe care o dă frumuseţea, mintea nu are nici o putere. Nu vei vedea nimic grandios şi sfânt în creaţie. Mintea îşi vede puterea numai când crede că viaţa este un miracol. Dacă nu observă acest miracol, în minte nu se va întâmpla nici un miracol.Odată Freud a zis: De când m-ai părăsit mă fac tot mai frumoasă ca hoitul luminând în întuneric.Nu mi se mai observă fragila mea carcasă, nici ochiul devenit mai fix şi sferic, nici zdreanţa mâinilor pe obiecte, nici mersul, inutil desfigurat de jind, - ci doar cruzimea ta pe tâmplele-mi perfecte, ca nimbul putregaiului sclipind.Cu cât ai mai mult spirit, cu atât găseşti că sunt mai mulţi oameni aparte. Lumea de rând nu observă deosebirile dintre oameni.Există femei care n-au absolut nici o chemare pentru a fi gazde, nu observă nici că s-a terminat pâinea sau zahărul, nici că masa geme de firimituri sau platouri goale.