Există apartamente din suflet care au o vedere nemaipomenită; de la ferestrele acestora poţi vedea dincolo de râul morţii, şi în interiorul oraşului strălucitor care este şi mai departe de el; dar cât de des sunt neglijate aceste apartamente în favoarea celor de mai jos, care au ferestre ce îţi oferă priveliştea pământească. - Borcanul cu Citate

Există apartamente din suflet care au o vedere nemaipomenită; de la ferestrele acestora poţi vedea dincolo de râul morţii, şi în interiorul oraşului strălucitor care este şi mai departe de el; dar cât de des sunt neglijate aceste apartamente în favoarea celor de mai jos, care au ferestre ce îţi oferă priveliştea pământească.


există-apartamente-din-suflet-care-o-vedere-nemaipomenită-de-ferestrele-acestora-poţi-vedea-dincolo-de-râul-morţii-şi-în-interiorul-oraşului
henry ward beecherexistăapartamentedinsufletcarevederenemaipomenitădeferestreleacestorapoţivedeadincolorâulmorţiişiîninterioruloraşuluistrălucitorestemaideparteeldarcâtsuntneglijateacestefavoareacelorjosferestreîţioferăprivelişteapământeascăexistă apartamenteapartamente dindin sufletsuflet carecare auo vederevedere nemaipomenităde lala ferestreleferestrele acestoraacestora poţipoţi vedeavedea dincolodincolo dede râulrâul morţiiîn interioruloraşului strălucitorcare esteeste şişi maimai departedeparte dede eldar câtcât dede desdes suntsunt neglijateneglijate acesteaceste apartamenteapartamente înîn favoareafavoarea celorde maimai joscare auau ferestreferestre ceîţi oferăoferă privelişteapriveliştea pământeascăexistă apartamente dinapartamente din sufletdin suflet caresuflet care aucare au oau o vedereo vedere nemaipomenităde la ferestrelela ferestrele acestoraferestrele acestora poţiacestora poţi vedeapoţi vedea dincolovedea dincolo dedincolo de râulde râul morţiişi în interiorulîn interiorul oraşuluiinteriorul oraşului strălucitororaşului strălucitor carestrălucitor care estecare este şieste şi maişi mai departemai departe dedeparte de eldar cât decât de desde des suntdes sunt neglijatesunt neglijate acesteneglijate aceste apartamenteaceste apartamente înapartamente în favoareaîn favoarea celorfavoarea celor decelor de maide mai joscare au ferestreau ferestre ceferestre ce îţice îţi oferăîţi oferă privelişteaoferă priveliştea pământească

Cât despre palazzo-uri, tocmai ele sunt cele care reflectă lipsa de personalitate a ideii, întreaga esenţă negativă a perioadei petersburgheze, de la început şi până la sfârşit. În acest sens, nu mai există un oraş care să-i semene; din punct de vedere arhitectonic, Petersburgul este reflectarea tuturor arhitecturilor lumii, a tuturor perioadelor şi modelor; totul a fost împrumutat treptat şi toate împrumuturile au fost deformate într-o manieră specifică. În aceste clădiri, poţi citi ca într-o carte toate fluctuaţiile de idei mari şi mici, care, sistematic sau subit, au venit la noi din Europa, învingându-ne şi subjugându-ne treptat.Probabil, fiecare fiinţă are temperatura ei la care moare. Sub care nu mai rezistă. Temperatura la care moare omul e mult mai coborîtă decît a şopîrlelor, dar există o limită dincolo de care ceea ce trăieşte el este mai degrabă tăcerea dintre zgomotele sticlei de coca-cola. Pentru că, din păcate, omul este destul de des o mangustă imperfectă.Ceea ce morţii le lasă celor vii este desigur o tristeţe de neconsolat, dar şi datoria de a trăi mai intens, de a împlini partea de viaţă de care morţii au fost nevoiţi aparent să se despartă, dar care rămâne intactă.Celor ce scriu mă închin, îmi sunt fraţi, Multe oraşe sunt neasaltate, Din turn rotiţi privirea-n zare, O muncă fără glas, dar sufletul?Mă închin celor care au suflet. Celor ce cunosc frumuseţea, spaima, totul.Nicio simţire nu-i prea departe. Celor care îşi dezbracă pielea,Celor ce descoperă o constelaţie, Celor ce vor fi tulpini de trandafir, Dar nu celor ce-şi mută ochii în spate. Am o vilă mare cu 70 de apartamente, care se cheamă şi bloc, în care stau şi eu.Generalii nu au pierdut toate teritoriile. Au primit apartamente imense.