Elementele care sunt similare în ceea ce priveşte proprietăţile lor chimice au greutăţi atomice care fie sunt de aproximativ aceeaşi valoare (ex. Os, Pt, Ir) ori cresc regulat (ex. K, Rb, Cs).


elementele-care-sunt-similare-în-ceea-priveşte-proprietăţile-lor-chimice-greutăţi-atomice-care-fie-sunt-de-aproximativ-aceeaşi-valoare-ex-os
dmitri ivanovici mendeleevelementelecaresuntsimilareînceeapriveşteproprietăţilelorchimicegreutăţiatomicefiedeaproximativaceeaşivaloareexosptiroricrescregulatrbcselementele carecare suntsunt similaresimilare înîn ceeaceea cece priveştepriveşte proprietăţileproprietăţile lorchimice auau greutăţigreutăţi atomiceatomice carecare fiefie suntsunt dede aproximativaproximativ aceeaşiaceeaşi valoarevaloare (exori cresccresc regulatregulat (exelementele care suntcare sunt similaresunt similare însimilare în ceeaîn ceea ceceea ce priveştece priveşte proprietăţilepriveşte proprietăţile lorproprietăţile lor chimicelor chimice auchimice au greutăţiau greutăţi atomicegreutăţi atomice careatomice care fiecare fie suntfie sunt desunt de aproximativde aproximativ aceeaşiaproximativ aceeaşi valoareaceeaşi valoare (exir) ori crescori cresc regulatcresc regulat (ex

Elementele care sunt cel mai des răspândite au greutăţi atomice mici.Trebuie să ne aşteptăm la descoperirea multor elemente până acum necunoscute încă, de exemplu elemente similare cu aluminiul şi siliconul - ale căror greutăţi atomice vor fi între 65 şi 75.În timpul secolului trecut a devenit clar faptul că toate procesele chimice macroscopice constau din mai multe reacţii chimice elementare care sunt pur şi simplu o serie de întâlniri între atomi sau molecule. Pentru a înţelege dependenţa de timp a reacţiilor chimice, chimiştii s-au concentrat pe sortarea reacţiilor chimice elementare implicate într-un proces chimic macroscopic şi determinarea gradelor respective.Dialogul tău interior, gândurile pe care le accepţi şi le hrăneşti, îţi determină emoţiile, percepţia, atitudinea, comportamentul şi calitatea vieţii. Gândurile sunt gânduri: fie că ele sunt pozitive, fie că sunt negative, cantitatea de energie pe care o consumi gândindu-le este aceeaşi. Poţi să ai gânduri prin care te victimizezi sau care te fac să accesezi emoţii negative (furie, ură, tristeţe, gelozie, invidie, etc.), ori poţi să ai gânduri care îţi creează şi susţin o atitudine de învingător. Ca de fiecare dată, alegerea îţi aparţine!Toate elementele chimice aflate în nucleu sunt aruncate în spaţiu, prin explozia unei supernove. Acestea interacţionează cu particulele numite neutrini, emise şi ele în timpul exploziei. Interacţiunea fierului cu neutrinii produce elemente grele, ce nu pot fi produse decât de supernove. Astfel avem în natură şi elemente chimice mai grele decât fierul, cum ar fi uraniu. Pe masură ce se îndepartează de locul exploziei, materialul emis poate interacţiona cu alte nebuloase, paticipând la crearea altor stele sau planete. Astfel avem un caz de reciclare a elementelor din care sunt compuse stelele.Dacă toate elementele sunt aranjate în ordinea maselor atomice, se obţine o repetare periodică a proprietăţilor. Acest lucru este exprimat prin legea de periodicitate.