Elementele care sunt similare în ceea ce priveşte proprietăţile lor chimice au greutăţi atomice care fie sunt de aproximativ aceeaşi valoare (ex. Os, Pt, Ir) ori cresc regulat (ex. K, Rb, Cs). - Borcanul cu Citate

Elementele care sunt similare în ceea ce priveşte proprietăţile lor chimice au greutăţi atomice care fie sunt de aproximativ aceeaşi valoare (ex. Os, Pt, Ir) ori cresc regulat (ex. K, Rb, Cs).


elementele-care-sunt-similare-în-ceea-priveşte-proprietăţile-lor-chimice-greutăţi-atomice-care-fie-sunt-de-aproximativ-aceeaşi-valoare-ex-os
dmitri ivanovici mendeleevelementelecaresuntsimilareînceeapriveşteproprietăţilelorchimicegreutăţiatomicefiedeaproximativaceeaşivaloareexosptiroricrescregulatrbcselementele carecare suntsunt similaresimilare înîn ceeaceea cece priveştepriveşte proprietăţileproprietăţile lorchimice auau greutăţigreutăţi atomiceatomice carecare fiefie suntsunt dede aproximativaproximativ aceeaşiaceeaşi valoarevaloare (exori cresccresc regulatregulat (exelementele care suntcare sunt similaresunt similare însimilare în ceeaîn ceea ceceea ce priveştece priveşte proprietăţilepriveşte proprietăţile lorproprietăţile lor chimicelor chimice auchimice au greutăţiau greutăţi atomicegreutăţi atomice careatomice care fiecare fie suntfie sunt desunt de aproximativde aproximativ aceeaşiaproximativ aceeaşi valoareaceeaşi valoare (exir) ori crescori cresc regulatcresc regulat (ex

Sunt un ex-jucător, ex-director tehnic, ex-antrenor, ex-manager, ex-preşedinte onorific. O listă frumoasă, dar care îţi arată că totul are un sfârşit.Elementele care sunt cel mai des răspândite au greutăţi atomice mici.Rectificarea ex-ramurii sau ex-tulpinei curbotorsionate este fezabilă exclusiv pe cale pirogenă.Bisericile ortodoxe au păstrat o Liturghie care este foarte frumoasă. Noi ne-am pierdut puţin simţul adorării. Acestea Îl cinstesc pe Dumnezeu şi Îi cântă cântece de preamărire fără să ţină seama de timp. Într-o zi, vorbind despre Biserica occidentală, mi s-a spus Trebuie să ne aşteptăm la descoperirea multor elemente până acum necunoscute încă, de exemplu elemente similare cu aluminiul şi siliconul - ale căror greutăţi atomice vor fi între 65 şi 75.Sunt o mulţime de oameni, în politică mai ales, care sunt ca şi sticlele: n-au valoare decât prin ceea ce se pune în ele.