E, cel puţin, reconfortant să regăseşti câteva sentimente curate, mai puternice decât corupţia.


e-cel-puţin-reconfortant-să-regăseşti-câteva-sentimente-curate-mai-puternice-decât-corupţia
eugene suecelpuţinreconfortantregăseşticâtevasentimentecuratemaiputernicedecâtcorupţiacel puţinreconfortant săsă regăseştiregăseşti câtevacâteva sentimentesentimente curatemai puterniceputernice decâtdecât corupţiareconfortant să regăseştisă regăseşti câtevaregăseşti câteva sentimentecâteva sentimente curatemai puternice decâtputernice decât corupţiareconfortant să regăseşti câtevasă regăseşti câteva sentimenteregăseşti câteva sentimente curatemai puternice decât corupţiareconfortant să regăseşti câteva sentimentesă regăseşti câteva sentimente curate

Cred că acesta este scopul suprem: să trăieşti o viaţă a pasiunii şi autenticităţii. Iar orice e mai puţin decât asta, e mai puţin. De ce ai accepta mai puţin?E nevoie să muncim, dacă nu din înclinaţie, cel puţin din disperare. Luând în considerare toate aspectele, munca este mai puţin plictisitoare decât distracţia.Deoarece o specie e mai inteligentă decât alta îi dă dreptul să închidă sau să tortureze specii mai puţin inteligente? Are dreptul un individ excepţional de inteligent să exploateze altul mai puţin inteligent din propria-i specie? A spune că are dreptul e a spune ca fasciştii că cel puternic are dreptul să abuzeze şi să exploateze pe cel slab - cel mai tare are dreptate, iar cei puternici şi fără milă vor moşteni pământul.Poezia este o revărsare spontană de sentimente puternice.Inimile animate de sentimente puternice vorbesc chiar prin emoţiile lor.Anumite suflete par dure fiindcă sunt capabile de sentimente puternice care au uneori o durată extrem de mare, dar aparenta lor nepăsare şi cruzime sunt doar căi, cunoscute numai de ei, pentru a simţi mai puternic decât ceilalţi.