Doi proşti când vrei să se compare,Spui "prost mai mic" sau "prost mai mare",Ar fi greşit şi chiar nedreptSă spui că unu-i "mai deştept"! - Borcanul cu Citate

Doi proşti când vrei să se compare,Spui


doi-proşti-când-vrei-să-se-comparespui-prost-mai-mic-sau-prost-mai-marear-fi-greşit-şi-chiar-nedreptsă-spui-că-unu-i-mai-deştept
corneliu berbentedoiproşticândvreisecomparespuiprostmaimicsaumarearfigreşitşichiarnedreptsăspuiunuimaideşteptdoi proştiproşti cândcând vreivrei săsă seprost maimai micprost maifi greşitgreşit şişi chiarchiar nedreptsănedreptsă spuispui cămai deşteptdoi proşti cândproşti când vreicând vrei săvrei să seprost mai micfi greşit şigreşit şi chiarşi chiar nedreptsăchiar nedreptsă spuinedreptsă spui cădoi proşti când vreiproşti când vrei săcând vrei să sefi greşit şi chiargreşit şi chiar nedreptsăşi chiar nedreptsă spuichiar nedreptsă spui cădoi proşti când vrei săproşti când vrei să sefi greşit şi chiar nedreptsăgreşit şi chiar nedreptsă spuişi chiar nedreptsă spui că

Cu timpul vei învăţa că încercând să ierţi sau să ceri iertare, să spui că iubeşti, să spui că ţi-e dor, să spui că ai nevoie, să spui că vrei să fii prieten, dinaintea unui mormânt, nu mai are niciun sens.Cea mai mare satisfacţie pentru un om deştept e să-l numească prost un prost căci atunci vede că nu seamănă cu el.Mă gândesc cât de minunat este că nu m-am născut prost sau că n-am devenit pe parcurs. M-aş fi plictisit tare rău dacă aş fi fost prost. Sau poate că nu. Se zice că proştii nici măcar nu-şi dau seama că sunt proşti asta e şi mai patetic. Ca şi cum aş fi şchiop da aş visa să ajung campion la maraton alături de oameni nebetegi.Igrec cam brutal a fostCând i-a spus lui Ics pe drept:Nimic nu-l înfurie mai tare pe un prost decât să-i spui că nu înţelege.Nu tot prostu-i prost de-l doare, Altu-i prost din întâmplareŞi prostia-i şi mai mare.Prostul n-o simte, se pare!