Dincolo de numerele naturale, adunarea, înmulţirea şi inducţia matematică sunt, în mod intuitiv, clare.


dincolo-de-numerele-naturale-adunarea-înmulţirea-şi-inducţia-matematică-sunt-în-mod-intuitiv-clare
l.e.j. brouwerdincolodenumerelenaturaleadunareaînmulţireaşiinducţiamatematicăsuntînmodintuitivclaredincolo dede numerelenumerele naturaleînmulţirea şişi inducţiainducţia matematicămatematică suntîn modmod intuitivdincolo de numerelede numerele naturaleînmulţirea şi inducţiaşi inducţia matematicăinducţia matematică suntîn mod intuitivdincolo de numerele naturaleînmulţirea şi inducţia matematicăşi inducţia matematică suntînmulţirea şi inducţia matematică sunt

O matematică din poanteCu înmulţirea nu e grea,Sterilul vrea, însă nu poate,Burlacul poate, dar nu vrea.Numerele sunt creaţii libere ale spiritului omenesc, ele servesc ca un mijloc pentru a concepe mai uşor şi mai precis varietatea lucrurilor... ca puncte principale menţionez aici distincţia netă dintre finit şi infinit, conceptul de număr al lucrurilor, inducţia ca metodă de demonstraţie, cunoscută sub numele de inducţie completă... . are o reală forţă demonstrativă şi că definiţia prin inducţie (sau recursie) este determinată şi necontradictorie.Adunarea celor smeriţi este iubită lui Dumnezeu, precum adunarea serafimilor.Pregătirea fizicianului cere trei lucruri: matematică, matematică şi iar matematică.Libertatea, înţeleasă în mod corect, este scopul Ingineriei Umane. Dar libertatea nu înseamnă nici dezordine, nici desfrâu. Libertatea constă în existenţa legitimă - în fiinţarea în acord cu legile naturii umane - în acord cu legile naturale ale Omului. O plantă este liberă doar dacă nu este împiedicată să existe şi să se dezvolte în acord cu legile naturale ale vieţii vegetale; un animal este liber doar dacă nu este împiedicat să trăiască în acord cu legile naturale ale vieţii animale; fiinţele umane sunt libere dacă şi numai dacă nu sunt împiedicate să trăiască în acord cu legile naturale ale vieţii umane.În matematică, adevărurile se deduc în mod succesiv prin raţionament, demonstraţia matematică este formată dintr-un lanţ de judecăţi şi deduceri, şi nu din concluziile trase din analiza relaţiilor formate din cele trei noţiuni cerute de silogism.