dezvăţul-nu-este-deloc-uşor-e-nevoie-mai-întâi-să-conştientizezi-învăţul-şi-totodată-puţina-satisfacţie-pe-care-ţi-o-aduce-abia-apoi
colin turnerdezvăţulnuestedelocuşornevoiemaiîntâiconştientizeziînvăţulşitotodatăpuţinasatisfacţiepecareţioaduceabiaapoiîţiînlocuieştiuntiparcomportamentalcualtulnounu esteeste delocdeloc uşore nevoienevoie maimai întâiîntâi săsă conştientizezişi totodatătotodată puţinapuţina satisfacţiesatisfacţie pepe careabia apoiapoi îţiîţi înlocuieştiînlocuieşti unun tipartipar comportamentalcomportamental cucu altulaltul nounu este deloceste deloc uşore nevoie mainevoie mai întâimai întâi săîntâi să conştientizezişi totodată puţinatotodată puţina satisfacţiepuţina satisfacţie pesatisfacţie pe careabia apoi îţiapoi îţi înlocuieştiîţi înlocuieşti unînlocuieşti un tiparun tipar comportamentaltipar comportamental cucomportamental cu altulcu altul nou

Data: Ai pierdut tot ceea ce preţuiai. Fajo: Probabil că asta îţi aduce o foarte mare satisfacţie. Data: Nu, domnule. Deloc. Nu simt satsfacţia. Sunt doar un android..Muzica este femeia care naşte, poetul este cel care fecundează... Muzica e femeie. Femeia înseamnă dragoste, dar o dragoste primitore şi care, atunci când primeşte, se dăruieşte pe deplin. Femeia devine ea însăşi abia în clipa când se abandonează... O femeie care nu iubeşte cu această mândrie dăruitoare e o femeie care nu iubeşte deloc. Iar o femeie care nu iubeşte deloc este cel mai respingător spectacol din lume.O femeie devine prietena unui bărbat doar conform unei anumite succesiuni: mai întâi e tovarăşă, apoi e amantă şi abia după aceea prietenă.Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia.Nu e deloc imposibil să-ţi găseşti fericirea singur, dar în doi este mai uşor.Să îţi menţii atenţia în clipa Acum nu înseamnă să-ţi refuzi lucrurile de care ai nevoie în viaţă, înseamnă să-ţi dai seama de ceea ce este cu adevărat important. Apoi, vei putea să te ocupi cu mai multă uşurinţă de ceea ce este secundar ca importanţă. Nu înseamnă că spui: