Destin. Fugă dirijată, pentru aneantizare. - Borcanul cu Citate

Destin. Fugă dirijată, pentru aneantizare.


destin-fugă-dirijată-pentru-aneantizare
gheorghe mihaildestinfugădirijatăpentruaneantizarefugă dirijatăpentru aneantizare

Din Pietroasa au plecatGoţii-n fugă - crud destin -Şi-au băut atâta vinCă şi cloşca şi-au uitat.Aneantizare sau nu, dar alături este totdeauna un sobor de preoţi care cântă prohodul.Moda nu este nimic altceva decât o epidemie bine dirijată.Jemiol: Nu mi-e frică de destin... şi asta nu-i dovada superficialităţii, ci a convingerii că acest destin este inevitabil.Pentru întâia oară încep să-mi dau vag seama că adevărata participare sufletească nu se poate deschide şi închide ca un comutator electric şi că aceluia care participă sufleteşte la un destin străin i se răpeşte ceva din libertatea propriului său destin.Destin. Justificarea tiranului pentru crime şi scuza prostului pentru eşecuri.