Debra Barone: Ray, Robert este încă aici. Raymond Barone: Robert! Ce faci aici? Robert Barone: Aveam o suspiciune şi vroiam confirmarea. Debra Barone: Ce s-a întâmplat? Robert Barone: Cred că Michael nu mă mai iubeşte. Debra Barone: Ce tot spui? Robert Barone: Nu e ca Geoffery, pare distant. Raymond Barone: Ştii că Michael e un copil, nu? Robert Barone: Doar o presimţire. Instinct de poliţist. Nu vrea să aibă de-a face cu mine.


debra-barone-ray-robert-este-încă-aici-raymond-barone-robert-ce-faci-aici-robert-barone-aveam-o-suspiciune-şi-vroiam-confirmarea-debra-barone-ce
dragul de raymonddebrabaronerayrobertesteîncăaiciraymondrobertfaciaiciaveamsuspiciuneşivroiamconfirmareaîntâmplatcredmichaelnumaiiubeştetotspuinucageofferyparedistantŞtiiuncopilnudoarpresimţireinstinctdepoliţistvreaaibădeafacecudebra baronerobert esteeste încăîncă aiciraymond baronece facifaci aicirobert baroneaveam oo suspiciunesuspiciune şişi vroiamvroiam confirmareadebra baronerobert baronecred căcă michaelmichael nunu mămă maimai iubeştedebra baronece tottot spuirobert baronenu ee caca geofferypare distantraymond baroneŞtii căcă michaelmichael ee unun copilrobert baronedoar oo presimţireinstinct dede poliţistnu vreavrea săsă aibăface cucu minerobert este încăeste încă aicice faci aiciaveam o suspiciuneo suspiciune şisuspiciune şi vroiamşi vroiam confirmareacred că michaelcă michael numichael nu mănu mă maimă mai iubeştece tot spuinu e cae ca geofferyŞtii că michaelcă michael emichael e une un copildoar o presimţireinstinct de poliţistnu vrea săvrea să aibăface cu mine

Robert Barone: Gata, ţi-am adus o pompă nouă de toaletă. Debra Barone: Mulţumesc, Robert. Michael a tras apa după ce a aruncat un soldăţel de jucărie. Robert Barone: Cu ce hrăniţi copilul ăla?!Raymond Barone: Ce s-a întâmplat? Frank Barone: Super-poliţistul de aici vrea să îmi dea o amendă. Robert Barone: Nu vreau să o fac. Sunt nevoit. Frank Barone: Are de îndeplinit o normă. Robert Barone: Mi-ai lovit maşina de lucru! Frank Barone: Nu mă interesează nici dacă am omorât un om! Eşti fiul meu, trebuie să te faci că nu ai văzut! Am dreptate, Ray? Raymond Barone: Tată, orice ai face tu, eu vreau să mă fac că nu am văzut.Robert Barone (pune în scenă o lecţie cu reguli de circulaţie, cu Ray, Debra, Marie şi Frank): Acum aş vrea să îmi spuneţi pentru încălcarea cărei reguli sunteţi astăzi aici. Să începem cu... Raymond. Raymond Barone:... Mi-am ucis fratele. Robert Barone: Încalcarea unei reguli de circulaţie. Raymond Barone: A, ai putea să mergi să te întinzi pe şosea un minut?Robert Barone: Mereu fac duş la ora 6:35 dimineaţa. Aşa că te rog să te abţii şi să nu tragi apa la toaletă. Orice ar spune tata, nu e amuzant. (Robert pleacă; Ray ia ceasul şi se joacă cu el.) Debra Barone: Ce faci acolo? Raymond Barone: Setez alarma pentru 6:35.Robert Barone: Eu chiar spun o rugăciune ca lui Ray să nu îi meargă aşa bine în ziua respectivă. Debra Barone: Spui o rugăciune?! Robert Barone: Haide, Doamne, pune mâna pe el!Robert Barone (intră în timp ce Ray se ceartă cu părinţii): Ce s-a întâmplat? Raymond Barone: Ne-au minţit toată viaţa ca să ne facă să ne simţim mai bine. Robert Barone: Când mi s-a întâmplat mie asta?