De ziua ei m-a invitatLa tort, dar mi-a părut ciudatCă pe felia, altfel mare,Avea aprinsă-o lumânare.


de-ziua-ei-m-a-invitatla-tort-dar-mi-a-părut-ciudatcă-pe-felia-altfel-mareavea-aprinsă-o-lumânare
florin rotarudeziuaeiinvitatlatortdarmiapărutciudatcăpefeliaaltfelmareaveaaprinsăolumânarede ziuaziua eiinvitatla tortpărut ciudatcăciudatcă pepe feliade ziua eipărut ciudatcă peciudatcă pe feliapărut ciudatcă pe felia

Din tort să iei felia cea mai mare!Compromisul este arta de a împărţi un tort astfel încât fiecare să creadă că a primit felia cea mai mare.O cameră poate rămâne în întuneric timp de mii de ani, dar atunci când vom intra cu o lumânare aprinsă întunericul va dispare. La fel se întâmplă şi cu păcatul.Are mintea luminatăBioluminescent,Nu-i aprinsă ziua toată,Dar e creaţă permanent!Semne bune anul are,Coşul zilnic fi-va mare.Vom avea în el, se pare,Bani şi pentru... lumânare.La moartea lui fu mare supărare;Avea atâta spirt îngurgitatÎncât, când i-au aprins o lumânare,În clipa următoare-a explodat.