- De ce nu vii, de ce nu vii?Fredona cu jale baba,Vine moşu-n nopţi târzii,Însă vine tot degeaba! - Borcanul cu Citate

- De ce nu vii, de ce nu vii?Fredona cu jale baba,Vine moşu-n nopţi târzii,Însă vine tot degeaba!


de-nu-vii-de-nu-viifredona-cu-jale-babavine-moşu-n-nopţi-târziiÎnsă-vine-tot-degeaba
alecu sandadenuviideviifredonacujalebabavinemoşunnopţitârziiÎnsăvinetotdegeabadede cece nunu viide cece nucu jalevine tottot degeabade cede ce nuce nu viide ce nuvine tot degeabade ce nude ce nu viide ce nu vii

Şi apoi, când se schimbă garda, Noi ne bucurăm degeaba,Că se duce Baba Rada,Însă vine Rada Baba.Voioasă vine primăvaraCu ale noastre rapsodii:Mai mulţi vor părăsi iar ţaraDe nu se prăpădesc de vii.Vino, Doamnă, cu ce vrei,C-un buchet, c-un retevei,Chiar cu parul poţi să vii -Să nu vii cu poezii!Un glas pe scenă auzii:Nimic nu vine din neant. Tot ceea ce ni se întâmplă vine din interiorul nostru.Savantul ştie să ne spună în ce fel suntem vii, dar ce ne poate spune el oare despre motivele pentru care suntem vii?