- De ce nu vii, de ce nu vii?Fredona cu jale baba,Vine moşu-n nopţi târzii,Însă vine tot degeaba!


de-nu-vii-de-nu-viifredona-cu-jale-babavine-moşu-n-nopţi-târziiÎnsă-vine-tot-degeaba
alecu sandadenuviideviifredonacujalebabavinemoşunnopţitârziiÎnsăvinetotdegeabadede cece nunu viide cece nucu jalevine tottot degeabade cede ce nuce nu viide ce nuvine tot degeabade ce nude ce nu viide ce nu vii

Şi apoi, când se schimbă garda, Noi ne bucurăm degeaba,Că se duce Baba Rada,Însă vine Rada Baba.Voioasă vine primăvaraCu ale noastre rapsodii:Mai mulţi vor părăsi iar ţaraDe nu se prăpădesc de vii.Vine, vine, vine, vine,Precum ghezeşul pe şine.Şi ne-o duce şi pe noi,Către lumea de apoi!Romantismul nu mai esteDecât în filme clasice şi în poveste,Astăzi cea mai romantică formulă-o ştii Când vine fata la băiat şi-i spune: Vino, Doamnă, cu ce vrei,C-un buchet, c-un retevei,Chiar cu parul poţi să vii -Să nu vii cu poezii!În lume a dus-o peste tot,Degeaba, are flerul de copoi.A stricat bani ca un netot,Dar orice face... vine înapoi.