Cum să nu te uiţi după fundul femeilor, când ele mereu îţi întorc spatele?


cum-să-nu-te-uiţi-după-fundul-femeilor-când-ele-mereu-îţi-întorc-spatele
hasier agirrecumnuteuiţidupăfundulfemeilorcândelemereuîţiîntorcspatelecum săsă nunu tete uiţiuiţi dupădupă fundulfundul femeilorcând eleele mereumereu îţiîţi întorcîntorc spatelecum să nusă nu tenu te uiţite uiţi dupăuiţi după funduldupă fundul femeilorcând ele mereuele mereu îţimereu îţi întorcîţi întorc spatelecum să nu tesă nu te uiţinu te uiţi dupăte uiţi după funduluiţi după fundul femeilorcând ele mereu îţiele mereu îţi întorcmereu îţi întorc spatelecum să nu te uiţisă nu te uiţi dupănu te uiţi după fundulte uiţi după fundul femeilorcând ele mereu îţi întorcele mereu îţi întorc spatele

Amintirea e speranţă răsturnată: te uiţi în fundul puţului cum te-ai uita la vârful muntelui.Nu îţi pune în gând că vei începe să te uiţi după bărbatul ideal! Uită-te după el chiar acum!Biblia este harta lui Dumnezeu după care să te ghidezi, să te ferească de fundul mării, să îţi arate unde este portul şi cum ajungi la el fără să eşuezi pe stânci sau bancuri de nisip.Când eşti trist îţi vine să dormi şi să uiţi. Îţi vine să-ţi culci capul pe genunchii altcuiva care te iubeşte, sau dacă eşti singur şi n-ai pe nimeni, să ţi-l culci pe palmele tale. Da. Îţi vine să dormi când eşti trist. Şi să uiţi... Dar când te trezeşti? Iar eşti trist şi nu mai poţi s-adormi din nou...Amintirile sunt contradictorii; dacă încetezi să le vânezi şi le întorci spatele, ele se întorc adeseori de unele singure.Iubesc culorile; ele nu plâng, ele nu te înşală, ele nu te părăsesc... Mâine culorile se întorc.