Cum să nu te uiţi după fundul femeilor, când ele mereu îţi întorc spatele?


cum-să-nu-te-uiţi-după-fundul-femeilor-când-ele-mereu-îţi-întorc-spatele
hasier agirrecumnuteuiţidupăfundulfemeilorcândelemereuîţiîntorcspatelecum săsă nunu tete uiţiuiţi dupădupă fundulfundul femeilorcând eleele mereumereu îţiîţi întorcîntorc spatelecum să nusă nu tenu te uiţite uiţi dupăuiţi după funduldupă fundul femeilorcând ele mereuele mereu îţimereu îţi întorcîţi întorc spatelecum să nu tesă nu te uiţinu te uiţi dupăte uiţi după funduluiţi după fundul femeilorcând ele mereu îţiele mereu îţi întorcmereu îţi întorc spatelecum să nu te uiţisă nu te uiţi dupănu te uiţi după fundulte uiţi după fundul femeilorcând ele mereu îţi întorcele mereu îţi întorc spatele

Amintirile sunt contradictorii; dacă încetezi să le vânezi şi le întorci spatele, ele se întorc adeseori de unele singure.Amintirea e speranţă răsturnată: te uiţi în fundul puţului cum te-ai uita la vârful muntelui.Vorbesc în vânt – când se întorc după cum bate acesta!Femeile pretind imposibilul: ele vor să uiţi câţi ani au, dar să nu uiţi când au ziua de naştere.Alan: Mereu îţi faci prieteni noi şi nici nu trebuie să stai cu ei zi de zi. Când ne vedem tot timpul cu aceleaşi persoane, ele ajung să facă până la urmă parte din viaţa noastră. Şi cum ele fac parte din viaţa noastră, încep să vrea să ne-o schimbe. Dacă nu eşti aşa cum vor, se enervează. Fiindcă toată lumea are o noţiune exactă despre cum trebuie să ne trăim viaţa. Şi nimeni nu ştie cum trebuie să-şi trăiască propria-i viaţă.