Cel ce va supravieţui, acela va povesti. Dacă va avea cui.


cel-va-supravieţui-acela-va-povesti-dacă-va-avea-cui
aleksandar cotriccelvasupravieţuiacelapovestidacăaveacuicel cece vava supravieţuiacela vava povestidacă vava aveaavea cuicel ce vace va supravieţuiacela va povestidacă va aveava avea cuicel ce va supravieţuidacă va avea cui

A fost ce-a fost; dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. În mijlocul codrilor; lângă drumul cel mare, lângă drumul cel de ţară, pe unde umblă şi trece împăratul cu voinicii săi, era odinioară o crâşmă, la crâşma aceea era o crâşmăriţă; crâşmăriţa avea o fată, şi pe fată o chema Floriţa.Dacă oamenii ar supravieţui până vor descoperi teoria fundamentală a Universului, nu vor mai avea nimic de descoperit.Încă odată un cui scoase alt cui. În realitate, de dată asta, un cui oxidase alt cui.A fost odată ca niciodată, daca n-ar fi, nici că s-ar povesti; când se potcovea purecele cu nouă sute nouăzeci şi nouă oca de fier, şi tot da cu spatele de cer; linguriţă scurtă pe gura cui n-ascultă.Fericit cel ce nu aşteaptă recunoştinţă, acela nu va avea nicio dezamăgire.Eu sunt sărac în pile şi relaţii,N-am