Cel ce va supravieţui, acela va povesti. Dacă va avea cui.


cel-va-supravieţui-acela-va-povesti-dacă-va-avea-cui
aleksandar cotriccelvasupravieţuiacelapovestidacăaveacuicel cece vava supravieţuiacela vava povestidacă vava aveaavea cuicel ce vace va supravieţuiacela va povestidacă va aveava avea cuicel ce va supravieţuidacă va avea cui

Nu ştim ce va zice lumeaŞi care va fi misterul,Cine va lua În felul acesta îşi va desfăşura înţeleptul virtutea: dacă-i va fi îngăduit, în bogăţie, dacă nu, în sărăcie; dacă va putea, în patrie, dacă nu, în exil; dacă va putea ca comandant, dacă nu, ca soldat; dacă va putea, voinic, dacă nu slab. Orice soartă va avea, el va face ceva memorabil.Cel care-i lacom e denigrat, cel care va lupta cu greutăţile vieţii va fi umilit, cel care nu-şi tine gura va avea întotdeauna de suferit.Cât timp războiul va fi considerat rău, va avea mereu fascinaţia sa. Când va fi privit ca vulgar, va înceta să fie popular.Împărăţia doamnei Chiralina este departe de aici cale de zece ani; dară această cale se poate face cât te ştergi la ochi dacă cine-va s'o duce în pădurea cea neagră de lângă gârla de păcură, care aruncă cu pietre şi foc pînă la cer, şi dacă o încăleca pe buşteanul Ielelor cu care poate să treacă gârla; însă cine aude şi va spune cui-va, acela să se facă de piatră, pînă la genuchi. După ce va ajunge la împărăţie, trebue să se facă un cerb de aur şi să intre într'nsul ca să ajungă în odaia împărătesei şi să o fure ; cine aude şi va spune cui-va, să se facă de piatra pînă la brâu. După ce o va lua de soţie, muma Crivăţului, de pismă, o să trimeaţă un ovrei cu nişte cămaşi frumoase şi mai supţiri de cât pânza păiajenului; doamna Chiralina o să cumpere cămăşi; şi dacă nu le va uda cu lacrămi de turtirică, cum se va îmbrăca cu dânsele, va muri; cine aude şi va spune cui-va, să se facă cu totul şi cu totul de piatră. Pe când vîntul spunea toate acestea, feciorul de împărat adormise; iară feciorul bucătăresei rămăsese deştept şi auzise tot.Toate dorinţele trebuie supuse unui astfel de examen: ce se va întâmpla cu mine dacă se va împlini dorinţa, şi ce va fi dacă nu se va împlini?