Cel ce a oferit o favoare unuia vrednic, s-a împărtăşit şi el din ea.


cel-a-oferit-o-favoare-unuia-vrednic-s-a-împărtăşit-şi-el-din-ea
publilius syrusceloferitfavoareunuiavrednicîmpărtăşitşieldineacel ceoferit oo favoarefavoare unuiaunuia vrednicîmpărtăşit şişi elel dindin eace a oferita oferit ooferit o favoareo favoare unuiafavoare unuia vrednicîmpărtăşit şi elşi el dinel din eacel ce a oferitce a oferit oa oferit o favoareoferit o favoare unuiao favoare unuia vrednicîmpărtăşit şi el dinşi el din eacel ce a oferit oce a oferit o favoarea oferit o favoare unuiaoferit o favoare unuia vrednicîmpărtăşit şi el din ea

El era Cuvântul – care a vorbit;El a rupt pâinea şi a hrănit; În tot ce-acel Cuvânt a construitEu am crezut şi m-am împărtăşit.Fac ce fac bieţii oameni şi tot de fata lui Chiriac aduc vorba. Fiecare cu fata lui Chiriac a sa; a unuia e mai tindicheată, a altuia mai snovoasă; a unuia mai naltă, a altuia mai ghindoacă; a unuia blondă, a altuia brună, a altuia castanie; a unuia năsoasă, — bat-o cârnia, — a altuia cârnă; a unuia cu ochii puşi ca cu fusul, şi a altuia cu ochii mari; fel de fel de fete ale lui Chiriac şi fel de fel de gâlceve.Greşeală a unuia, reuşită a altuia, să nu te preocupe asemenea împărţeli. Nimic nu e fertil decât marea colaborare a unuia prin celălalt. Mişcarea ratată slujeşte mişcării ce reuşeşte. Iar mişcarea ce reuşeşte arată celui ce a greşit scopul pe care îl urmăreau amândoi. Cel ce află infinitul îl află pentru toţi.Prinţul s-a ridicat din pat şi a pus-o pe Gretchen în locul lui să doarmă; mai mult nu putea face nici el. Gretchen şi-a împreunat mâinile şi s-a gândit: După ce a cunoscut-o, s-a recunoscut mai bine pe el însuşi. La fel şi ea, după ce l-a cunoscut, s-a recunoscut pe ea însăşi altfel decât crezuse până atunci că este.El şi Ea au mers la mare,Pentru ei a fost un chin;El că s-s pârlit prea tare,Ea că s-a