Cei care au elaborat idei doar pentru trecut, vor băga viitorul în ceaţă.


cei-care-elaborat-idei-doar-pentru-trecut-vor-băga-viitorul-în-ceaţă
octav bibereceicareelaboratideidoarpentrutrecutvorbăgaviitorulînceaţăcei carecare auau elaboratelaborat ideiidei doardoar pentrupentru trecutbăga viitorulviitorul înîn ceaţăcei care aucare au elaboratau elaborat ideielaborat idei doaridei doar pentrudoar pentru trecutvor băga viitorulbăga viitorul înviitorul în ceaţăcei care au elaboratcare au elaborat ideiau elaborat idei doarelaborat idei doar pentruidei doar pentru trecutvor băga viitorul înbăga viitorul în ceaţăcei care au elaborat ideicare au elaborat idei doarau elaborat idei doar pentruelaborat idei doar pentru trecutvor băga viitorul în ceaţă

Dar pensionarii nu prea au secrete:Trecut alcătuit doar din regrete,Prezent care tot speră în minuni,Iar viitorul cu promisiuni.Pentru sărmani, anii cei mai buni sunt cei care au trecut.Fericiţi cei care visează, cei care au idei frumoase, cei tandri, fericiţi cei care rămân copiii sufletului. Fericiţi cei pe care teama nu îi face să renunţe la iubire.Leadership-ul este arta furnizării unei platforme pentru cei care vor să promoveze idei funcţionale.Cele mai bune cadre didactice sunt cele care îşi inspiră elevii. Acea inspirare vine de la pasiunea pe care o au profesorii pentru subiectul pe care îl predau. De regulă, acea persoană şi-a petrecut întreaga viaţă studiind acel subiect şi ea aduce un entuziasm contagios publicului. Eu cred că multe persoane au acel entuziasm, dar sunt împiedicate să devină profesori pentru că nu au trecut prin Viitorul poate părea înspăimântător, dar nu poţi fugi în trecut doar pentru că îţi este familiar.