Ceea ce face special un parfum e mirosul aparte şi de neuitat, emoţia care transpare în fiecare picătură şi care te face să întorci capul, ori acestea ţin exclusiv de talentul parfumierului.


ceea-face-special-un-parfum-e-mirosul-aparte-şi-de-neuitat-emoţia-care-transpare-în-fiecare-picătură-şi-care-te-face-să-întorci-capul-ori
octavian coifanceeafacespecialunparfummirosulaparteşideneuitatemoţiacaretranspareînfiecarepicăturăteîntorcicapuloriacesteaţinexclusivtalentulparfumieruluiceea cece faceface specialspecial unun parfumparfum ee mirosulmirosul aparteaparte şişi dede neuitatemoţia carecare transparetranspare înîn fiecarefiecare picăturăpicătură şişi carecare tete faceface săsă întorciîntorci capulori acesteaacestea ţinţin exclusivexclusiv dede talentultalentul parfumieruluiceea ce facece face specialface special unspecial un parfumun parfum eparfum e mirosule mirosul apartemirosul aparte şiaparte şi deşi de neuitatemoţia care transparecare transpare întranspare în fiecareîn fiecare picăturăfiecare picătură şipicătură şi careşi care tecare te facete face săface să întorcisă întorci capulori acestea ţinacestea ţin exclusivţin exclusiv deexclusiv de talentulde talentul parfumierului

Dr. Wilson: Nu te placi pe tine însuţi. Dar te admiri. E tot ce ai şi te agăţi de asta. Te temi că dacă te schimbi, vei pierde lucrul care te face special. Nefericirea nu te face mai bun decât ceilalţi. Te face pur şi simplu nefericit.Cu ce scop te întorci iarăşi, aprilie?Frumuseţea nu reprezintă totul.A trecut vremea când mă puteai face să tac cu rozulMicuţilor muguri somnoroşi.Ştiu ce ştiu.Soarele îmi arde gâtul în vreme ce iau aminteLa spinii şofranului.Mirosul pământului e bun.Devine evident ca nu există moarte.Dar ce semnificaţie ar avea?Nu numai sub pământ creierii oamenilorSunt mâncaţi de viermi.Viaţa, în sine,Nu înseamna nimic,Un pahar gol, un zbor spre nişte scări care duc nicăieri.Şi ca şi cum toate acestea nu ar fi îndejuns, în fiecare an, de pe deal,AprileCoboară ca un idiot, bâiguind şi împrăştiind flori.A face un film e ca o călătorie din care nu te mai întorci acasă.Sunt incapabil de-a gândi ceva, incapabil de-a lucra şi mii de idei care de care mai curioase şi mai nerealizabile îmi străbat capul întunecându-mi hotărârea. Un lucru ştiu şi voi hotărât: să fii a mea şi pentru totdeauna. Nici nu îmi pot închipui altă viaţă decât în apropierea ta şi numai sub condiţia aceasta voi în genere să trăiesc. Altfel la ce-aş mai târâi o existenţă de care mi-a fost silă, de la care n-am avut nimic decât dureri şi în cazul cel mai bun urât. Ştiu că-ţi scriu lucruri fără nici o legătură şi c-aş vrea mai bine să te ţin de mână decât să-ţi scriu şi... Dar tu ştii toate, ce să-ţi mai spun ceea ce ştim de mult amândoi, ceea ce pururea vom şti, ceea ce spus şi nespus între noi are cu toate acestea totdeauna un farmec renăscând. De mii, de mii de ori! Te rog mult nu mai uita.Felul în care priveşti lucrurile, gândurile pe care le ai sunt cele care te pot face să te simţi bine, nu ceea ce eşti, ceea ce ai sau ceea ce se întâmplă în interiorul tău.A face cu uşurinţă ceea ce este greu altuia, iată talentul; a face ce e imposibil talentului, iată geniul.