Ceea ce binecuvântează Dumnezeu, niciun demon din iad nu poate blestema.


ceea-binecuvântează-dumnezeu-niciun-demon-din-iad-nu-poate-blestema
jim cymbaltaceeabinecuvânteazădumnezeuniciundemondiniadnupoateblestemaceea cece binecuvânteazăbinecuvântează dumnezeuniciun demondemon dindin iadiad nunu poatepoate blestemaceea ce binecuvânteazăce binecuvântează dumnezeuniciun demon dindemon din iaddin iad nuiad nu poatenu poate blestemaceea ce binecuvântează dumnezeuniciun demon din iaddemon din iad nudin iad nu poateiad nu poate blestemaniciun demon din iad nudemon din iad nu poatedin iad nu poate blestema

Lewis Prothero: Ţi-a plăcut asta? Statele Unite... Ulcered Sphincter of Ass-erica, adică ce altceva poţi spune? Aici era o ţară care avea de toate, absolut totul. Şi acum, douăzeci de ani mai târziu, ce este? Cea mai mare colonie de leproşi din lume. De ce? Fără niciun Dumnezeu. Lasă-mă să mai spun o dată. Fără niciun Dumnezeu. Nu a fost războiul ceea ce au început ei. Nu a fost ciuma ceea ce au inventat ei. A fost Judecata. Nimeni nu poate fugi de propriul trecut. Nimeni nu poate scăpa de Judecată. Nu crezi că El este acolo sus? Crezi că nu veghează aceasta ţară? Atunci, cum altfel poţi sa îţi explici asta? Ne-a testat, dar am izbăvit. Am făcut ceea ce trebuia să facem. Islington. Enfield. Am fost acolo, am văzut tot. Emigranţi, musulmani, homosexuali, terorişti. Degeneraţi asupriţi de boală. A trebuit ca ei să se ducă. Forţa vine din unitate. Unitatea prin credinţă. Sunt un englez cu frică de Dumnezeu şi, la naiba, sunt mândru de asta!Cine binecuvântează efectul, binecuvântează cauza.Binecuvântează-mă! nu pentru că eu sunt bun, ci pentru că Tu eşti bun. Binecuvântează-mă! nu pentru că merit binecuvântarea Ta, ci pentru că este în natura Ta să binecuvântezi. Pentru că nu poţi face altfel. Vin la Tine nu în virtutea a ceea ce sunt. Pentru că nu îmi datorezi nimic. Vin la Tine în virtutea a ceea ce eşti Tu.Mintea poate face rai din iad şi iad din rai.Sufletul nu condamnă niciodată ceea ce nu e grandios, ci îl binecuvântează, văzând în el o parte din El Însuşi care trebuie să existe, pentru ca o altă parte din el însuşi să se manifeste.Christine: Voi arde în iad. La fel şi tu. Regele Ludovic al XIV-lea: Nu, dragostea mea. Tu vei arde în iad. Pentru că eu sunt rege... orânduit de Dumnezeu!