Cea mai mare calitate a unui general de armată este aceea de a forţa duşmanii să lupte când el este cel mai puternic, şi să nu se lase forţat, când el este cel mai slab.


cea-mai-mare-calitate-a-unui-general-de-armată-este-aceea-de-a-forţa-şmanii-să-lupte-când-el-este-cel-mai-puternic-şi-să-nu-se-lase-forţat
plutarhceamaimarecalitateunuigeneraldearmatăesteaceeaforţaduşmaniiluptecândelcelputernicşinuselaseforţatslabcea maimai maremare calitateunui generalgeneral dede armatăarmată esteeste aceeaaceea deforţa duşmaniiduşmanii săsă luptelupte cândcând elel esteeste celcel maimai puternicsă nunu sese laselase forţatcând elel esteeste celcel maimai slabcea mai maremai mare calitatecalitate a unuia unui generalunui general degeneral de armatăde armată estearmată este aceeaeste aceea dede a forţaa forţa duşmaniiforţa duşmanii săduşmanii să luptesă lupte cândlupte când elcând el esteel este celeste cel maicel mai puternicşi să nusă nu senu se lasese lase forţatcând el esteel este celeste cel maicel mai slab

Un adevărat credincios este o ciudăţenie. El are o dragoste supremă pentru Cineva pe care niciodată nu l-a văzut; îi vorbeşte cu familiaritate, zi de zi, Unuia pe care nu-l poate vedea; el se aşteaptă să meargă în ceruri pe baza meritelor Altcuiva; se goleşte singur de sine pentru a fi umplut de Altcineva; recunoaşte că a greşit pentru a putea fi socotit drept; se coboară pentru a fi ridicat; este cel mai puternic atunci când este cel mai slab; este cel mai bogat când este cel mai sărac, cel mai fericit când îi merge cel mai rău. El moare pentru a putea trăi; pierde pentru a putea câştiga; dăruieşte altora pentru a păstra pentru el. Vede nevăzutul; aude neauzitul şi cunoaşte necunoscutul.Ziua cea mai frumoasă? Astăzi.Obstacolul cel mai mare? Frica.Lucrul cel mai uşor? Greşala.Greşala cea mai mare? Renunţarea.Rădăcina cea mai rea? Egoismul.Distracţia cea mai bună? Munca.Înfrângerea cea mai urâtă? Descurajarea.Profesioniştii cei mai buni? Copiii.Nevoia dintâi? Comunicarea.Fericirea cea mai mare? Să fii util.Misterul cel mai profund? Moartea.Defectul cel mai mare? Întristarea.Sentimentul cel mai urât? Ura.Cadoul cel mai frumos? Iertarea.Traseul cel mai bun? Calea dreaptă.Senzaţia cea mai plăcută? Pacea interioară.Gestul cel mai frumos? Zâmbetul.Medicamentul cel mai bun? Optimismul.Satisfacţia cea mai mare? Datoria împlinită.Puterea cea mai mare? Credinţa.Orgoliul este cel mai mare, cel mai cumplit şi cel mai redutabil dintre duşmanii pe care cineva poate să-i aibă.Inteligenţa reprezintă pentru un general cea mai puternică armată a sa, cea mai bună comoară, refugiul său cel mai sigur.Pentru fiinţa cea mai puternică, răul nu vine de la cel puternic, ci de la cel slab.Cea mai mare libertate a omului este aceea de a avea propriile gânduri, cel mai mare curaj este acela de a spune ceea ce gândeşti.