Ce-ar fi dacă Dumnezeu ar pune taxe oamenilor pe tot ce a creat?


ce-ar-fi-dacă-dumnezeu-ar-pune-taxe-oamenilor-pe-tot-a-creat
elena stancearfidacădumnezeuarpunetaxeoamenilorpetotcreatfi dacădacă dumnezeudumnezeu arar punepune taxetaxe oamenilorpe tottot cefi dacă dumnezeudacă dumnezeu ardumnezeu ar punear pune taxepune taxe oamenilortaxe oamenilor peoamenilor pe totpe tot cece a creatfi dacă dumnezeu ardacă dumnezeu ar punedumnezeu ar pune taxear pune taxe oamenilorpune taxe oamenilor petaxe oamenilor pe totoamenilor pe tot cetot ce a creatfi dacă dumnezeu ar punedacă dumnezeu ar pune taxedumnezeu ar pune taxe oamenilorar pune taxe oamenilor pepune taxe oamenilor pe tottaxe oamenilor pe tot cepe tot ce a creat

Dumnezeu, dacă ar fi fost romantic, ar fi creat alţi dumnezei. Fiind însă un clasic, a creat lumea.Dacă Dumnezeu ne-ar fi creat vegetarieni, sigur ne-ar fi creat şi castraveciori cu gust de cârnăciori!Dacă Dumnezeu ar fi vrut să fim homosexuali, i-ar fi creat pe Adam şi pe Walter.Dacă Dumnezeu nu ar fi creat femeia, nu ar fi creat nici florile.Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca noi să gătim după reteţe, nu ar mai fi creat şi bunicile pe lumea asta.Dacă Dumnezeu ar fi brusc condamnat să trăiască viaţa pe care a abătut-o asupra oamenilor, s-ar sinucide.