Ce-ar fi dacă Dumnezeu ar pune taxe oamenilor pe tot ce a creat?


ce-ar-fi-dacă-dumnezeu-ar-pune-taxe-oamenilor-pe-tot-a-creat
elena stancearfidacădumnezeuarpunetaxeoamenilorpetotcreatfi dacădacă dumnezeudumnezeu arar punepune taxetaxe oamenilorpe tottot cefi dacă dumnezeudacă dumnezeu ardumnezeu ar punear pune taxepune taxe oamenilortaxe oamenilor peoamenilor pe totpe tot cece a creatfi dacă dumnezeu ardacă dumnezeu ar punedumnezeu ar pune taxear pune taxe oamenilorpune taxe oamenilor petaxe oamenilor pe totoamenilor pe tot cetot ce a creatfi dacă dumnezeu ar punedacă dumnezeu ar pune taxedumnezeu ar pune taxe oamenilorar pune taxe oamenilor pepune taxe oamenilor pe tottaxe oamenilor pe tot cepe tot ce a creat

Dacă Dumnezeu ne-ar fi creat vegetarieni, sigur ne-ar fi creat şi castraveciori cu gust de cârnăciori!Dacă Dumnezeu nu ar fi creat femeia, nu ar fi creat nici florile.Dumnezeu te-a creat pe tine după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Tu ai creat restul prin puterea pe care Dumnezeu ţi-a dat-o.Dumnezeu, dacă ar fi fost romantic, ar fi creat alţi dumnezei. Fiind însă un clasic, a creat lumea.Dumnezeu este cu siguranţă un artist unic. El a creat elefantul, girafa şi pisica. El nu a avut un stil, el a creat realitatea, deci a creat toate stilurile.Nu poţi taxa o afacere. Afacerile nu plătesc taxe. Ele adună taxe.