Ce ţară e asta, Doamne, unde, dacă vrei să arzi, în loc de flacără nu iese decât fum?!


ce-ţară-e-asta-doamne-unde-dacă-vrei-să-arzi-în-loc-de-flacără-nu-iese-decât-fum
gheorghe truţăţarăastadoamneundedacăvreiarziînlocdeflacărănuiesedecâtfumce ţarăţară ee astadacă vreivrei săsă arziîn locloc dede flacărăflacără nunu ieseiese decâtce ţară eţară e astadacă vrei săvrei să arziîn loc deloc de flacărăde flacără nuflacără nu iesenu iese decâtce ţară e astadacă vrei să arziîn loc de flacărăloc de flacără nude flacără nu ieseflacără nu iese decâtîn loc de flacără nuloc de flacără nu iesede flacără nu iese decât

Arzi, flacără sfântă, arzi,arzi în noaptea aceasta adânc chinuită.Prea fericită eşti, prea fericită,piatră scumpă a valurilor,cristal în colierul pâraielor!Rugă nălţată pentru o roză-cunună a ţărmului,în aburul miresmelor, primăvara-n poianaîn care cresc aştri în iarbăşi cuvintele-n zbor se rotesc ca dansul de fluturipeste focul buzelor tale!Sfinte, prea sfinte, arzi şi strigă,strigă enormul cuvânt al inimii noastreîn această noapte de chin.Martir în grădinile împărăteşti să te mistuicu o flacără mare!Flacăra, flacăra este a ta,flacăra, hulubul arzând care trece în zborpeste capul tău, noaptea,flacăra, focul de aur purtândsfâşiatul tău suflet, prin întunecime!Educă-te singur. Educaţia obişnuită îţi va oferi rezultate obişnuite. Vezi care este venitul obţinut de cei care au o educaţie obişnuită şi vezi dacă asta este ceea ce vrei. Dacă nu asta vrei, dacă vrei mai mult decât media, trebuie să începi sa te educi singur.Nu poţi cere ceea ce vrei dacă nu ştii ce vrei. Mulţi oameni nu ştiu ce vor sau vor mai puţin decât merită. Primul pas e să îţi dai seama ce vrei. Al doilea pas e să decizi că meriţi ceea ce vrei. Al treilea pas e să crezi că poţi obţine ceea ce doreşti. Şi în fine, al patrulea pas, e să ai curajul să ceri ceea ce vrei.Doamne, dacă nu vrei să ne dăruieşti putinţa de a săvârşi Binele, de ce ai sădit în noi râvna asta aprigă de a-l face?Chiar dacă arde lumea, lui nu-i iese fum din rogojină.Că fumează şi pe drumNu mă plâng de nenoroc,Că, de unde iese fum,E ştiut că e şi foc.