Cauzele-s recunoscuteŞi extrase din necazuri:Timpu-ţi face-n piele cuteCând îi faci în ciudă... nazuri. - Borcanul cu Citate

Cauzele-s recunoscuteŞi extrase din necazuri:Timpu-ţi face-n piele cuteCând îi faci în ciudă... nazuri.


cauzele-s-recunoscuteŞi-extrase-din-necazuritimpu-ţi-face-n-piele-cutecând-îi-faci-în-ciudă-nazuri
vasile munteanucauzelesrecunoscuteŞiextrasedinnecazuritimpuţifacenpielecutecândîifaciînciudănazurirecunoscuteŞi extraseextrase dinpiele cutecândcutecând îiîi facifaci înîn ciudăciudă nazurirecunoscuteŞi extrase dinpiele cutecând îicutecând îi faciîi faci înfaci în ciudăîn ciudă nazuripiele cutecând îi facicutecând îi faci înîi faci în ciudăfaci în ciudă nazuripiele cutecând îi faci încutecând îi faci în ciudăîi faci în ciudă nazuri

O umbrelă mi-am luat,Nu c-aaş fi un om cu nazuri,Dar am vrut, neapărat,Să-mi acopăr din necazuri!Am prins surâsu-ţi trist Din marginea gropiţei Si ochiul alchimistLa marginea dorinţei.Am încercat atunci Sărutul să ţi-l prind, Cu şoaptele-mi adânci Sub stele ce s-aprind.Răspunsu-ţi tandru, moaleSe-ntoarse deîndată,Ca zâmbetul sub soare,Ce face scurt o roată.Minune nu pleca acum, Să nărui timpu-n zi; Ci doar promite-mi cum, Rămâne clipa în nu-ţi este ţie hărăzitsă faci bobocul verde să-nflorească.oricât l-ai scutura şi l-ai lovinu-i în puterile talesă-l faci să dea petale.atingerea-ţi murdară-l pângări.îi smulgi petalele, şi i le spulberifărâme le striveşti în pulberi.ah! nu-ţi este ţie hărăzitsă faci bobocul verde să-nfloreascăcel care poate să-l deschidăo face-atât de simplu!i-aruncă o privire pe sub geneşi mustul vieţii se porneşte-n vene.la suflul ăsta floarea-şi scoatearipile la vânt, vâslind din toate.culori s-aprind ca dorul inimii curateşi o mireasă îşi destainădulcea-i taină.cel care poate să-l deschidăRăsteşte-te la plodul tăuŞi bate-l când strănută:Strănută dinadins, să te simţi rău,Îi place ca să-ţi facă-n ciudă.Ia mai dă-le-ncolo de reţete,Inima necazuri dacă-ţi face;Mai curând curtează nişte fete,Că-s stimulatoare cardiace.Ubertino: Păzeşte-te, fiul meu... Frumuseţea trupului se mărgineşte la piele. Dacă bărbaţii ar vedea ceea ce se află sub piele, aşa cum se întâmplă cu linxul din Beotia, s-ar scutura îngroziţi de vederea femeii. Toată graţia aceasta este făcută numai din mucozităţi şi din sânge, din umori şi din bilă. Dacă te gândeşti la ceea ce se ascunde în nări, în gură şi în burtă, n-ai să găseşti decât murdărie. Şi dacă ţi-e silă să atingi mucul sau fecala cu vârful degetului, cum să mai doreşti să îmbrăţişezi toată punga care conţine fecalele?