Casa este cea mai mare şcoală a virtuţilor umane. - Borcanul cu Citate

Casa este cea mai mare şcoală a virtuţilor umane.


casa-este-cea-mai-mare-şcoală-a-virtuţilor-umane
william ellery channingcasaesteceamaimareşcoalăvirtuţilorumanecasa esteeste ceacea maimai maremare şcoalăcasa este ceaeste cea maicea mai maremai mare şcoalăşcoală a virtuţilora virtuţilor umanecasa este cea maieste cea mai marecea mai mare şcoalămare şcoală a virtuţilorşcoală a virtuţilor umanecasa este cea mai mareeste cea mai mare şcoalămai mare şcoală a virtuţilormare şcoală a virtuţilor umane

Pacea interioară este cea mai mare bogăţie a unei fiinţe umane.Lasă în urmă o moştenire. Cea mai mare dorinţă a unei fiinţe umane este nevoia de a trăi pentru o cauză mai mare decât ea însăşi.A fi una cu Divinul este cea mai mare binecuvântare pentru fiinţele umane.Cea mai mare înzestrare a fiinţelor umane este că avem puterea de empatie.Teoria relativităţii a lui Einstein este probabil cea mai mare realizare sintetică a minţii umane până în prezent.O, lene, mamă a artelor şi virtuţilor nobile, tu eşti balsamul angoasei umane.