Calambururile sunt cea mai înaltă formă de literatură.


calambururile-sunt-cea-mai-înaltă-formă-de-literatură
alfred hitchcockcalambururilesuntceamaiînaltăformădeliteraturăcalambururile suntsunt ceacea maimai înaltăînaltă formăformă dede literaturăcalambururile sunt ceasunt cea maicea mai înaltămai înaltă formăînaltă formă deformă de literaturăcalambururile sunt cea maisunt cea mai înaltăcea mai înaltă formămai înaltă formă deînaltă formă de literaturăcalambururile sunt cea mai înaltăsunt cea mai înaltă formăcea mai înaltă formă demai înaltă formă de literatură

Cea mai înaltă formă de iubire umană este cea care permite intimitatea fără anularea diferenţelor.Vitejia este cea mai înaltă formă de libertate.Surâsul este cea mai înaltă formă de meditaţie.Iubirea este cea mai înaltă formă de artă.Dragostea este cea mai înaltă formă a frumuseţii.Deosebirea de opinie este cea mai înaltă formă de patriotism.