Ca s-alerge mult mai tare,A promis că face China,C-o condiţie, se pare:Să nu fure hoţii şina.


ca-s-alerge-mult-mai-tarea-promis-că-face-chinac-o-condiţie-se-paresă-nu-fure-hoţii-şina
gabriela genţiana grozacasalergemultmaitareapromisfacechinacocondiţieseparesănufurehoţiişinamult maipromis căcă facenu furefure hoţiihoţii şinapromis că facenu fure hoţiifure hoţii şinanu fure hoţii şina

Ca s-alerge foarte tare,A promis că poate, China,Cu-o condiţie, se pare:... Să nu fure hoţii şina!Punând nădejdea-n Domnul,S-au îmbătat cu toţii,Dorind să-i fure somnul,Decât să-l fure hoţii.Ştia c-o meserie-n viaţă,Uşor se fură, greu se-nvaţă,Dar undeva s-a încurcat,Că doar să fure a-nvăţat.Ţinut-a moşul să se-nsoareC-un înger blod, o mică zgaibă;Şi-i tare fericit c-o areŞi-i tare trist că n-o s-o aibă!Abia ce-mplinise anul,C-au schimbat politicianulCare-a realizat, ca-n vis,Mai mult decât... a promis.E tare Bogdan Olteanu!Cât de tare? Ştim cu toţii... Dă-n Taubman - americanu'Ca să-şi protejeze hoţii.