Ca să scrii despre Mozart ar trebui să-ţi moi pana în curcubeu.


ca-să-scrii-despre-mozart-ar-trebui-să-ţi-moi-pana-în-curcubeu
denis diderotcascriidespremozartartrebuisăţimoipanaîncurcubeuca săsă scriiscrii despredespre mozartmozart arar trebuimoi panapana înîn curcubeuca să scriisă scrii desprescrii despre mozartdespre mozart armozart ar trebuimoi pana înpana în curcubeuca să scrii despresă scrii despre mozartscrii despre mozart ardespre mozart ar trebuimoi pana în curcubeuca să scrii despre mozartsă scrii despre mozart arscrii despre mozart ar trebui

Când scrii despre femei, trebuie să-ţi înmoi pana în culorile curcubeului şi să presari rândurile cu pulbere de pe aripile fluturilor.Să moi pâinea e-o plăcere,Să moi glasu-i mângâiere,Să moi inima când cere,Se fac toate prin... muiere!O femeie pudică ar trebui să nu umble. Dacă ar fi logică în rezerva ei, ar trebui nici să respire! Ar trebui să se suprime.Să scrii despre muzică e ca şi cum ai face mare zarvă despre arhitectură.Ştii ieri aş fi vrut să-ţi povestescdespre iubirile mele, dar cred că timpul nu ne-ar ajunge.Ar trebui să prefacem secundele în minuteminutele în oreorele în zilezilele în lunilunile în ani... Despre iubirile mele nu pot spunetotuşi prea multe... poate ar trebui tu să le descoperi începutul şi sfârşitul, tristeţile şi bucuriile,uitările şi aducerile aminte... Ai putea să le cauţi mâinile,degetele, genunchii, gura,ochii, părul chiar amintirile.Să zâmbesc?Ar trebui să absorbi culorile vieţii, dar nu ar trebui să-ţi aminteşti detalii. Detaliile sunt întotdeauna vulgare.