Căinţă: circumstanţă atenuantă la Judecata de Apoi.


căinţă-circumstanţă-atenuantă-judecata-de-apoi
george geafircăinţăcircumstanţăatenuantăjudecatadeapoicircumstanţă atenuantăatenuantă lala judecatajudecata dede apoicircumstanţă atenuantă laatenuantă la judecatala judecata dejudecata de apoicircumstanţă atenuantă la judecataatenuantă la judecata dela judecata de apoicircumstanţă atenuantă la judecata deatenuantă la judecata de apoi

Mărturisirea este o circumstanţă atenuantă într-un proces, dar nu într-o căsnicie.O femeie poate crede, dar înţelege bine, nu. Femeia iubeşte toată viaţa pe cel de Judecata de Apoi este Judecata de Apoi, dar un om care şi-a trăit viaţa în Rusia trebuie să fie primit în Paradis, fără nicio ezitare.Viaţa omului depinde exclusiv de alegerile pe care le face de-a lungul existenţei sale. Numai că el, omul, nu poate alege dacă, unde, când şi în ce fel de familie se va naşte. Această Aştept fără teamă Judecata de apoi. Căci am cunoscut lucrul cel mai rău: judecata oamenilor. Pentru ei nu există circumstanţe atenuante şi chiar în buna intenţie văd o crimă.Judecata de apoi este, de fapt, o sentinţă din trecut.