Că guvernarea şchiopăteazăO vede orice minte trează,Iar tu acum, deşi nu vrei,Ai devenit... simbolul ei.


că-guvernarea-şchiopăteazăo-vede-orice-minte-treazăiar-acum-deşi-nu-vreiai-devenit-simbolul-ei
ioan roşcaguvernareaşchiopăteazăovedeoricemintetreazăiaracumdeşinuvreiaidevenitsimboluleică guvernareaguvernarea şchiopăteazăoşchiopăteazăo vedeorice mintetu acumdeşi nudevenit simbolulsimbolul eică guvernarea şchiopăteazăoguvernarea şchiopăteazăo vedeşchiopăteazăo vede oricevede orice mintedevenit simbolul eică guvernarea şchiopăteazăo vedeguvernarea şchiopăteazăo vede oriceşchiopăteazăo vede orice mintecă guvernarea şchiopăteazăo vede oriceguvernarea şchiopăteazăo vede orice minte

Acum ştiu, ştiu că orice ură, orice aversiune, orice ţinere de minte a răului, orice lipsă de milă, orice lipsă de înţelegere, bunăvoinţă, simpatie, orice purtare cu oamenii care nu e la nivelul graţiei şi gingăşiei unui menuet de Mozart... este un păcat şi o spurcăciune; nu numai omorul, rănirea, lovirea, jefuirea, înjurătura, alungarea, dar orice vulgaritate, desconsiderarea, orice căutătură rea, orice dispreţ, orice rea dispoziţie este de la diavol şi strică totul. Acum ştiu, am aflat şi eu...Simbolul care, vrei nu vrei,Îţi spune lucrurile-n faţă:Fidelitatea la femeiAtârnă de un fir de aţă.Fă orice poţi şi orice vrei să faci. Îndrăzneala îţi dă pricepere, putere şi fericire. Începe acum!Democraţia presupune guvernarea celor needucaţi, în vreme ce aristocraţia impune guvernarea celor prost educaţi.Înţeleptul, minte trează,Chiar şi noaptea mediteazà,Pe când prostul, fără rugă,Doarme ca o... buturugă...Lumina e simbolul vieţii, întunericul, al morţii; umbra e simbolul tranziţiei.