Când vrei să păcăleşti lumea, spune adevărul!


când-vrei-să-păcăşti-lumea-spune-adevărul
otto von bismarckcândvreipăcăleştilumeaspuneadevărulcând vreivrei săsă păcăleştipăcăleşti lumeaspune adevărulcând vrei săvrei să păcăleştisă păcăleşti lumeacând vrei să păcăleştivrei să păcăleşti lumeacând vrei să păcăleşti lumea

Este uşor să păcăleşti ochiul, dar este greu să păcăleşti inima.Cine spune adevărul nu poate să mulţumească toată lumea.Când soţie vrei să-ţi iei(Spune lumea, eu o fac),Uită-te la mama ei!Pân' la urmă-i tot un drac.Dacă mă păcăleşti o dată, să-ţi fie ruşine! Dacă mă păcăleşti de două ori, să-mi fie mie ruşine!Nu spune Succesul înseamnă să faci ce vrei, când vrei, unde vrei, cu cine vrei, cât vrei.