Când nu ştim care este opinia cea mai adevărată, trebuie să o alegem pe cea mai cinstită. - Borcanul cu Citate

Când nu ştim care este opinia cea mai adevărată, trebuie să o alegem pe cea mai cinstită.


când-nu-ştim-care-este-opinia-cea-mai-adevărată-trebuie-să-o-alegem-pe-cea-mai-cinstită
joseph joubertcândnuştimcareesteopiniaceamaiadevăratătrebuiealegempecinstităcând nunu ştimştim carecare esteeste opiniaopinia ceacea maimai adevăratătrebuie săo alegemalegem pepe ceacea maimai cinstităcând nu ştimnu ştim careştim care estecare este opiniaeste opinia ceaopinia cea maicea mai adevăratătrebuie să osă o alegemo alegem pealegem pe ceape cea maicea mai cinstităcând nu ştim carenu ştim care esteştim care este opiniacare este opinia ceaeste opinia cea maiopinia cea mai adevăratătrebuie să o alegemsă o alegem peo alegem pe ceaalegem pe cea maipe cea mai cinstităcând nu ştim care estenu ştim care este opiniaştim care este opinia ceacare este opinia cea maieste opinia cea mai adevăratătrebuie să o alegem pesă o alegem pe ceao alegem pe cea maialegem pe cea mai cinstită

Noi... care nu ne facem spaimă de carte, ştim cu toţii – şi de pre băncile de unde d-voastră îmi acordaţi o binevoitoare ascultare şi de pe înalta catedră unde această bunăvoinţă mă întăreşte – ştim, zic, că orice ştiinţă adevărată îşi află adăpostul şi temeiul său în cărţi, pre cum ştim iarăşi că ele sunt vama cea mai înaltă şi cea mai netăgăduită a ştiinţei celei adevărate.Absenţa nu este, oare, pentru cel care iubeşte, prezenţa cea mai sigură, cea mai eficace, cea mai vie, cea mai indestructibilă, cea mai fidelă?Opinia cea mai generală este întotdeauna şi cea mai dreaptă.O femeie adevărată este cea în care te cauţi pe tine însuţi. Când trăieşti asta nu mai poţi niciodată renunţa la ea.Acea parte din noi care se regăseşte în sufletul celorlalţi este cea mai adevărată şi cea mai profundă parte a sufletului nostru.Slujba cea mai sigură este cea pe care o poţi părăsi atunci când vrei.