Brebenel şi Brebenelade la care se aşteaptăparte dreaptăfiecare să îşi facă,e o placăce o spun din totdeauna,el îi trage cu


brebenel-şi-brebenelade-care-se-aşteaptăparte-dreaptăfiecare-să-îşi-facăe-o-placă-o-spun-din-totdeaunael-îi-trage-cu-nebunaea-din
gheorghe gurăubrebenelşibrebeneladecareseaşteaptăpartedreaptăfiecareîşifacăeplacăcespundintotdeaunaelîitragecunebunaeadragostenulscoatepacostemiidepăcateearebelabrebenelaîndurăcândadeseorisenjurăreagurăşifelreatotpebrebenelîncâtpotcasocotcănudeparteclipacândvordespartebrebenel şişi brebeneladebrebenelade lala carecare sese aşteaptăparteaşteaptăparte dreaptăfiecaredreaptăfiecare săo placăceplacăce oo spunspun dinîi tragetrage cuscoate pacostemii dede păcateeale îndurăcândîndurăcând adeseorirea dede gurăşigurăşi dede felreafelrea dede tottot pepe brebenelbrebenel încâtîncât potpot caca săsă socotcăsocotcă nunu ee departedeparte clipacândclipacând sese vorbrebenel şi brebeneladeşi brebenelade labrebenelade la carela care secare se aşteaptăpartese aşteaptăparte dreaptăfiecareaşteaptăparte dreaptăfiecare sădreaptăfiecare să îşio placăce oplacăce o spuno spun dinîi trage cumii de păcateeale îndurăcând adeseorirea de gurăşide gurăşi degurăşi de felreade felrea defelrea de totde tot petot pe brebenelpe brebenel încâtbrebenel încât potîncât pot capot ca săca să socotcăsă socotcă nusocotcă nu enu e departee departe clipacânddeparte clipacând seclipacând se vorse vor desparte

Drept să spun, respect lăiaţa,Flori îi iau adeseori,Căci din flori îşi scoate viaţa!Şi copiii, tot din flori.Iarna-i grea, răbdarea scurtă,Opoziţia pe burtă,Îşi trage spuza pe turtă;Trage de o săptămână,Tot ce-i stă la îndemână.Trage uşa, trage clapaTrage voiniceşte apa;Trage clopotul cu sârgŞi înjurături prin târg;Îşi trage în sac mălaiul,Trage de buric buhaiul;În zig-zag, rotund, sau drept... Trage-adânc aer în piept;Trage sârma, trage de sforiÎn lună, în stele, în nori.Trage linii, rectilinii, pe hărţiTrage asul din cărţi;Trage chiulul în Parlament,O trage de păr permanent;Trage cu ochiul, trage cu urechea,După ce oamenii îşi fac unii altora nedreptăţi, după ce le îndură şi gustă atât din săvârşirea, cât şi din suportarea lor, li se pare folositor celor ce nu pot nici să scape de a le îndura, dar nici să le facă, să convină între ei, ca nici să nu-şi facă nedreptăţi, nici să nu le aibă de îndurat. De aici se trage aşezarea legilor şi a convenţiilor între oameni. Iar porunca ce cade sub puterea legii se numeşte legală şi dreaptă.Iubirea ne scoate din şirul comun. E diferenţa specifică, măsura, aura care desparte oamenii de celelalte vieţuitoare din Univers. Nu duioşia, dragostea, afecţiunea. Doar iubirea.Deşi artilerişti, vă spun,Găseşti la noi pe orice drumuri,Puţini pot trage cu un tun,În schimb, destui pot trage tunuri.Te simt langa mine dar nu esti aici, n-ai cum sa fii cand esti departe, departe de mine, de lumea noastra, de tot ce traim in viata asta impreunaesti a mea in visele mele, in noptile mele in gandurile mele singure,mereu alaturi de mine, parca apartinand mie cu toate ca esti a altcuiva, din alta lume, din alte timpuride departe, apartinind universului ce nu pot atinge,astept gindul care te va aduce la mine, clipa necunoscuta in care vei fi aici, chiar si numai pt o suflare in timpul acesta impreuna,am invatat sa ma multumesc cu tot ce imi poti da,am invatat sa ma multumesc cu tot ce imi oferi am invatat sa te iubesc asa cum vrei tu,pt ca eu iubitul tau nu iti pot oferi nimic,nimic din ce ar fi sau din ce este,doar dragostea ce ti o port si ti o pot darui, atit!