Avem nevoie de mulţi ani ca să ne dăm seama cât de preţioase sunt clipele.


avem-nevoie-de-mulţi-ani-ca-să-ne-dăm-seama-cât-de-preţioase-sunt-clipele
ernst ferstlavemnevoiedemulţianicanedămseamacâtpreţioasesuntclipeleavem nevoienevoie dede mulţimulţi aniani caca săsă nene dămdăm seamaseama câtcât dede preţioasepreţioase suntsunt clipeleavem nevoie denevoie de mulţide mulţi animulţi ani caani ca săca să nesă ne dămne dăm seamadăm seama câtseama cât decât de preţioasede preţioase suntpreţioase sunt clipeleavem nevoie de mulţinevoie de mulţi anide mulţi ani camulţi ani ca săani ca să neca să ne dămsă ne dăm seamane dăm seama câtdăm seama cât deseama cât de preţioasecât de preţioase suntde preţioase sunt clipeleavem nevoie de mulţi aninevoie de mulţi ani cade mulţi ani ca sămulţi ani ca să neani ca să ne dămca să ne dăm seamasă ne dăm seama câtne dăm seama cât dedăm seama cât de preţioaseseama cât de preţioase suntcât de preţioase sunt clipele

E nevoie de multă înţelepciune să ne dăm seama că avem nevoie de răbdare.Dăm din noi ceva ce oricum avem nevoie să scoatem afară. Noi nu dăruim, noi avem nevoie să dăm. Expresia «te chinuie talentul» nu e deloc o tâmpenie. Da, talentul nemanifestat te chinuie foarte tare şi te urâţeşte. Faptul că ai privilegiul să îţi manifeşti talentul, cât o fi el, mai mare sau mai mic, nu înseamnă că te sacrifici, nu, dimpotrivă, e un privilegiu.Ica-i născută în iunieMulţi ani, mulţi ani, mulţi ani!Din chiar gingaşa petunieMulţi ani, mulţi ani, mulţi ani!Chiar din candoarea crinuluiDin şarmul trandafiruluiCu versul tău ne-nfloreşti castaniMulţi ani, mulţi ani, mulţi ani!Avem mulţi porci, ce pot să zic,Păcat c-avem un alt necaz;N-avem nevoie de şoric,Ci e nevoie de obraz.Cu cât inspiraţia este mai puternică, cu atât este nevoie de mai multă migală pentru a-i da glas. Îl citim pe Puşkin şi versurile lui sunt atât de curgătoare, atât de simple, încât avem impresia că ele s-au rânduit într-o astfel de formă, aşa, de la sine, fără nicio greutate. Nu ne dăm seama însă câtă muncă a cheltuit poetul pentru ca totul să iasă atât de simplu şi de curgător.De douăzeci de ani nu facem altceva decât să dăm cu piatra sau cu bâta-n baltă. Semn că ori suntem un popor de mirosnosiţe, ori avem prea mulţi proşti.