Atunci când ai adunat atât de mult încât ai aproape totul, începi, încet, să te pierzi pe tine însuţi. - Borcanul cu Citate

Atunci când ai adunat atât de mult încât ai aproape totul, începi, încet, să te pierzi pe tine însuţi.


atunci-când-ai-adunat-atât-de-mult-încât-ai-aproape-totul-începi-încet-să-te-pierzi-pe-tine-însuţi
ioan ciprian moroşanuatuncicândaiadunatatâtdemultîncâtaproapetotulîncepiîncettepierzipetineînsuţiatunci cândcând aiai adunatadunat atâtatât dede multmult încâtîncât aiai aproapeaproape totulsă tete pierzipierzi pepe tinetine însuţiatunci când aicând ai adunatai adunat atâtadunat atât deatât de multde mult încâtmult încât aiîncât ai aproapeai aproape totulsă te pierzite pierzi pepierzi pe tinepe tine însuţiatunci când ai adunatcând ai adunat atâtai adunat atât deadunat atât de multatât de mult încâtde mult încât aimult încât ai aproapeîncât ai aproape totulsă te pierzi pete pierzi pe tinepierzi pe tine însuţiatunci când ai adunat atâtcând ai adunat atât deai adunat atât de multadunat atât de mult încâtatât de mult încât aide mult încât ai aproapemult încât ai aproape totulsă te pierzi pe tinete pierzi pe tine însuţi

Începi să devii om doar atunci când ai învăţat să-ţi comanzi tu însuţi ca şi cum ai fi altul şi când, mai bine chiar decât altul, ai învăţat să asculţi tu însuţi de tine.Începi să devii om doar atunci când ai învăţat să-ţi comanzi tu însuţi ca şi cum ai fi altul, şi când, mai bine chiar decât altul, ai învăţat să asculţi tu însuţi de tine.Atunci când pierzi contactul cu liniştea lăuntrică, pierzi contactul cu tine însuţi, când pierzi contactul cu tine însuţi, te pierzi în lume...Dacă te-ai fi cercetat mai de aproape şi cu sânge rece, ai fi văzut că nu eşti nici mai bun, nici mai rău decât alţii... Atunci nu te-ai fi apucat să urăşti pe alţii, nici pe tine însuţi; ai fi suportat prostiile omeneşti cu mai multă indiferenţă şi ai fi fost mai atent faţă de ale tale.Ai căutat cea mai grea povară şi atunci te-ai găsit pe tine însuţi.Când nu mai ai nicio dorinţă de a fi pe placul cuiva, atunci începi să fii tu însuţi.