Astăzi este acel mâine de care ieri te îngrijeai atât de mult.


astăzi-este-acel-mâine-de-care-ieri-te-îngrijeai-atât-de-mult
goetheastăziesteacelmâinedecareieriteîngrijeaiatâtmultastăzi esteeste acelacel mâinemâine dede carecare ieriieri tete îngrijeaiîngrijeai atâtatât dede multastăzi este aceleste acel mâineacel mâine demâine de carede care iericare ieri teieri te îngrijeaite îngrijeai atâtîngrijeai atât deatât de multastăzi este acel mâineeste acel mâine deacel mâine de caremâine de care ieride care ieri tecare ieri te îngrijeaiieri te îngrijeai atâtte îngrijeai atât deîngrijeai atât de multastăzi este acel mâine deeste acel mâine de careacel mâine de care ierimâine de care ieri tede care ieri te îngrijeaicare ieri te îngrijeai atâtieri te îngrijeai atât dete îngrijeai atât de mult

Ziua de ieri nu este decât un vis şi cea de mâine o iluzie. Dar ziua de astăzi trăită bine face din ziua de ieri un vis de fericire şi din fiecare zi de mâine o viziune de speranţă, deci aşteptaţi cu nerăbdare acea zi.Niciodată despre dusul ieri să nu-ţi aduci aminte,Iar de ziua care vine nu te plânge dinainte.Nu te bizui pe mâine, nici pe ieri, şi-ntoarce-ţi faţaCătre astăzi, şi petrece, să nu-ţi pierzi zădarnic viaţa!Viitorul este acel tărâm de poveste în care merg să se reincarneze toate speranţele care ştiu să evadeze la timp din prezent - din acel fel de prezent care, şi azi şi ieri şi mâine, e tot la fel!Ieri a trecut, mâine nu există încă, ce contează este astăzi, prezentul.Nu-mi este frică de mâine, pentru că am văzut ziua de ieri şi o iubesc pe cea de astăzi.Vezi tu, în fiecare zi te iubesc tot mai mult, astăzi mai mult decât ieri şi mai puţin decât mâine.