Arta este o aventură într-o lume necunoscută, care poate fi explorată doar de cei dispuşi să îşi asume riscurile.


arta-este-o-aventură-într-o-lume-necunoscută-care-poate-fi-explorată-doar-de-cei-dispuşi-să-îşi-asume-riscurile
mark rothkoartaesteaventurăîntrolumenecunoscutăcarepoatefiexploratădoardeceidispuşiîşiasumeriscurilearta esteeste oo aventurălume necunoscutăcare poatepoate fifi exploratăexplorată doardoar dede ceicei dispuşidispuşi săîşi asumeasume riscurilearta este oeste o aventurăcare poate fipoate fi exploratăfi explorată doarexplorată doar dedoar de ceide cei dispuşicei dispuşi sădispuşi să îşisă îşi asumeîşi asume riscurilearta este o aventurăcare poate fi exploratăpoate fi explorată doarfi explorată doar deexplorată doar de ceidoar de cei dispuşide cei dispuşi săcei dispuşi să îşidispuşi să îşi asumesă îşi asume riscurilecare poate fi explorată doarpoate fi explorată doar defi explorată doar de ceiexplorată doar de cei dispuşidoar de cei dispuşi săde cei dispuşi să îşicei dispuşi să îşi asumedispuşi să îşi asume riscurile

Arta poate fi învăţată doar de la cei care îşi câştigă existenţa cu ea.O datorie a fiecărui artist este să-şi asume riscurile necunoscutului, ţinând în acelaşi timp mâna pe pulsul omenirii, adică încercând să vadă ce se întâmplă cu semenii lui, în societate. Doar acest lucru cred că poate să motiveze un artist care, de asemenea, trebuie să uite repede de orice dorinţă de afirmare.Într-o lume fără vlagă, doar resemnarea mai poate fi autentică.Îi consider eroi pe cei care îşi petrec timpul în biblioteci. Ei îşi însuşesc cunoştinţe şi apoi riscurile pe care şi le asumă sunt calculate pe baza curajului de care au avut nevoie ca să obţină atâtea informaţii.Ştiinţa este o aventură a imaginaţiei unei minţi în căutarea adevărului, într-o lume a misterelor.Se poate întâmpla, chiar dacă mai rar, ca între două persoane să se nască o lume. Lumea aceasta devine apoi patria lor, singura patrie pe care cei doi mai sunt dispuşi să o recunoască. Un mic microcosmos în care ei se pot oricând refugia atunci când lumea din jurul lor se prăbuşeşte.