Are şeful un cuvânt... Ce te întoarce pe pământ! - Borcanul cu Citate

Are şeful un cuvânt... Ce te întoarce pe pământ!


are-şeful-un-cuvânt-ce-te-întoarce-pe-pământ
constantin păunareşefuluncuvântteîntoarcepepământare şefulşeful unun cuvântcuvânt cece tete întoarceîntoarce pepe pământare şeful unşeful un cuvântun cuvânt cecuvânt ce tece te întoarcete întoarce peîntoarce pe pământare şeful un cuvântşeful un cuvânt ceun cuvânt ce tecuvânt ce te întoarcece te întoarce pete întoarce pe pământare şeful un cuvânt ceşeful un cuvânt ce teun cuvânt ce te întoarcecuvânt ce te întoarce pece te întoarce pe pământ

E cel ce are un cuvânt,În mersul vieţii pe pământ,Însă tot el, în macferlan... Mai este bun de... paravan!Flămând şi gol, fără pământ,Rămas şi fără casă,Salvarea lui, într-un cuvânt,E-o doamnă, ce-are coasă.Olteanul, ca argintul lunecosCe-şi cântăreşte fiece cuvânt,Nu are trupul altora, vânjos,Doar rădăcini ce-l leagă de pământ.Prefer iadul, pe cuvânt,Are numai draci normali,Pe-ăştia-i ştiu de pe Pământ... . Raiu-i plin de canibali!Garfield: Houston! Avem o problemă! Odie, dă-te jos de pe găleată. Te dai jos de pe găleată, te rog? Bine, e timpul pentru un nou joc. Se numeşte Se auzi din cer un ton,Dumnezeu a dat cuvânt:- Petre, vezi ce-i pe pământ.De-atunci eu sunt primul spion.