Am cunoscut şi eu nişte sicilieni: extraordinari... Acum au autonomia lor, guvernul lor... Eu zic că este guvernul puştii...


am-cunoscut-şi-şte-sicilieni-extraordinari-acum-autonomia-lor-guvernul-lor-eu-zic-că-este-guvernul-puştii
leonardo sciasciaamcunoscutşiniştesicilieniextraordinariacumautonomialorguvernullorzicestepuştiiam cunoscutcunoscut şieu niştenişte sicilieniextraordinari acumacum auau autonomiaautonomia lorguvernul loreu ziczic căcă esteeste guvernulguvernul puştiiam cunoscut şicunoscut şi euşi eu nişteeu nişte sicilieniextraordinari acum auacum au autonomiaau autonomia lorguvernul lor eulor eu ziceu zic căzic că estecă este guvernuleste guvernul puştiiam cunoscut şi eucunoscut şi eu nişteşi eu nişte sicilieniextraordinari acum au autonomiaacum au autonomia lorguvernul lor eu ziclor eu zic căeu zic că estezic că este guvernulcă este guvernul puştiiam cunoscut şi eu niştecunoscut şi eu nişte sicilieniextraordinari acum au autonomia lorguvernul lor eu zic călor eu zic că esteeu zic că este guvernulzic că este guvernul puştii

Guvernul se jură pe popor. Poporul înjură guvernul.Urările lor, pasămiteSunt virtuale, fii pe pace,Că nici guvernul, când promite,Nu precizează cum va face.Guvernul există să ne apere pe unul de altul. Acolo unde guvernul şi-a depăşit limitele este când a hotărât să ne apere pe noi de noi înşine.Mă simt bine pentru că simt că am făcut progrese în recâştigarea încrederii populaţiei în guvernul lor.În ceasu-al doisprezecelea ne spun,Guvernul Boc va renunţa. Drum bun!Eu cred că ne-mbătăm cu apă rece.Guvernul Boc va renunţa... să plece.Maiorul Carter: Conform comandantului lor, guvernul de pe Kelowna doreşte să stabilească relaţii comerciale cu Pământul. Colonelul O'Neill: Sper că i-ai spus în mod diplomatic unde să şi le bage.