Am cunoscut şi eu nişte sicilieni: extraordinari... Acum au autonomia lor, guvernul lor... Eu zic că este guvernul puştii...


am-cunoscut-şi-şte-sicilieni-extraordinari-acum-autonomia-lor-guvernul-lor-eu-zic-că-este-guvernul-puştii
leonardo sciasciaamcunoscutşiniştesicilieniextraordinariacumautonomialorguvernullorzicestepuştiiam cunoscutcunoscut şieu niştenişte sicilieniextraordinari acumacum auau autonomiaautonomia lorguvernul loreu ziczic căcă esteeste guvernulguvernul puştiiam cunoscut şicunoscut şi euşi eu nişteeu nişte sicilieniextraordinari acum auacum au autonomiaau autonomia lorguvernul lor eulor eu ziceu zic căzic că estecă este guvernuleste guvernul puştiiam cunoscut şi eucunoscut şi eu nişteşi eu nişte sicilieniextraordinari acum au autonomiaacum au autonomia lorguvernul lor eu ziclor eu zic căeu zic că estezic că este guvernulcă este guvernul puştiiam cunoscut şi eu niştecunoscut şi eu nişte sicilieniextraordinari acum au autonomia lorguvernul lor eu zic călor eu zic că esteeu zic că este guvernulzic că este guvernul puştii

În ceasu-al doisprezecelea ne spun,Guvernul Boc va renunţa. Drum bun!Eu cred că ne-mbătăm cu apă rece.Guvernul Boc va renunţa... să plece.William Riker: Am avut succes, căpitane? Jean-Luc Picard: Ofiţer secund, scrie în raportul tău că, dacă guvernul Angosiei supravieţuieşte peste noapte, vom oferi Federaţei ajutor pentru a le reprograma veteranii. William Riker: Şi dacă guvernul nu supravieţuieşte? Jean-Luc Picard: Simt eu că vor alege acest lucru.Lumea muzicii clasice este o planetă complet diferită de lumea muzicii rock. Însă am fost primit cu braţele larg deschise de orchestră. Eu am păşit în lumea lor, ei nu au intrat într-a mea. Odată ce am lucrat cu ei, aceştia au fost impresionaţi, iar eu am câştigat acceptul lor.Mă simt bine pentru că simt că am făcut progrese în recâştigarea încrederii populaţiei în guvernul lor.Guvernul se jură pe popor. Poporul înjură guvernul.Guvernul suntem noi: eu şi cu tine.