Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii.


algebra-este-instrumentul-intelectual-care-a-fost-creat-pentru-redarea-clară-a-aspectelor-cantitative-ale-lumii
alfred north whiteheadalgebraesteinstrumentulintelectualcarefostcreatpentruredareaclarăaspectelorcantitativealelumiialgebra esteeste instrumentulinstrumentul intelectualintelectual carefost creatcreat pentrupentru redarearedarea clarăcantitative aleale lumiialgebra este instrumentuleste instrumentul intelectualinstrumentul intelectual carecare a fosta fost creatfost creat pentrucreat pentru redareapentru redarea clarăclară a aspectelora aspectelor cantitativeaspectelor cantitative alecantitative ale lumiialgebra este instrumentul intelectualeste instrumentul intelectual careintelectual care a fostcare a fost creata fost creat pentrufost creat pentru redareacreat pentru redarea clarăredarea clară a aspectelorclară a aspectelor cantitativea aspectelor cantitative aleaspectelor cantitative ale lumiialgebra este instrumentul intelectual careinstrumentul intelectual care a fostintelectual care a fost creatcare a fost creat pentrua fost creat pentru redareafost creat pentru redarea clarăpentru redarea clară a aspectelorredarea clară a aspectelor cantitativeclară a aspectelor cantitative alea aspectelor cantitative ale lumii

Este vorba mai ales de apărarea ansamblului resurselor naturale ale lumii întregi şi de asigurarea unei producţii care să-i îngăduie omului să supravieţuiască. În felul acesta se vor salva, totodată, şi vieţuitoarele care constituie ansamblul biosferei, de care omul depinde în mod direct. Omul şi natura vor fi salvate împreună într-o fericită armonie; în caz contrar, specia noastră va dispărea odată cu ultimele rămăşiţe ale unui echilibru care nu a fost creat pentru a contracara dezvoltarea omenirii, ci pentru a-i servi drept cadru.Este imposibil să studiezi un sistem al universului fără să studiezi omul. În acelaşi timp este imposibil să studiezi omul fără să studiezi universul. Omul este o imagine a lumii. El a fost creat chiar din legile care au creat ansamblul lumii. Dacă un om s-ar cunoaşte şi s-ar înţelege pe el însuşi, ar cunoaşte şi ar înţelege întreaga lume; toate legile după care a fost si este guvernata lumea. Si invers, din studiul lumii şi al legilor care o guvernează, el ar învăţa şi ar înţelege legile care il guvernează pe el însuşi.Dacă ne-am închipui că lumea aceasta este un foarte reuşit instrument muzical, eu nu vreau să venerez instrumentul, ci pe Acela care l-a creat şi care cântă cu el.Nu există o istorie a omenirii, există mai multe istorii ale tuturor felurilor de aspecte ale vieţii umane. Şi una dintre acestea este istoria puterii politice care a fost ridicată la rangul de istorie a lumii.Indiferenţa este un concept care a fost creat pentru a ascunde în spatele său atitudinile incerte.Berlioz s-a crezut născut pentru a făuri tablouri măreţe, uriaşe şi zguduitoare în genul lui Michelangelo, şi pentru acest ţel a acumulat în orchestră forţe de o putere colosală... Deopotrivă, lui Berlioz îi reuşea de minune redarea unei lumi de frumuseţi molcome, a graţiei pline de farmec... a lumii feerice, miniaturale... fantastice.