Ţigări de lux fumam odatăCând ne-ntâlneam pe ulicioară... Iubirea noastră de-altă datăS-a dus ca fumul de ţigară!


Ţigări-de-lux-fumam-odatăcând-ne-ntâlneam-pe-ulicioară-iubirea-noastră-de-altă-datăs-a-dus-ca-fumul-de-ţigară
ion romanescuŢigărideluxfumamodatăcândnentâlneampeulicioarăiubireanoastrădealtădatăsaduscafumulţigarăŢigări dede luxlux fumamfumam odatăcândpe ulicioarăulicioară iubireaiubirea noastrădus caca fumulfumul dede ţigarăŢigări de luxde lux fumamlux fumam odatăcândpe ulicioară iubireaulicioară iubirea noastrădus ca fumulca fumul defumul de ţigarăŢigări de lux fumamde lux fumam odatăcândpe ulicioară iubirea noastrădus ca fumul deca fumul de ţigarăŢigări de lux fumam odatăcânddus ca fumul de ţigară

Socot că fumul de ţigară,Cuantificat în plan global,Ajută oamenii să piarăMai mult ca fumul de furnal!C-un chiştoc în colţul gurii,A pierdut simţul măsurii.Ţigară de la ţigară-aprinde.El nu ştie că se vindeMorţii, care-i dă târcoale,Ţin fumul cu rotocoale.Cu Sarmisegetuza-n gând,Privind la fumul de ţigară,Visează omul apărândModerna-i Dacie... la scară!Cu Sunt alergic la fumul de ţigară. Diavolul tutunului e cel mai negru drac.Ne-ai părăsit şi-ai mers în altă lumeMergând pe-o cale fără de întors Mereu, noi plângem al tău nume.Te-ai dus departe'n univers.Ai coborât în lumea umbrelor cernite Şi ai lăsat tristeţe, numai jaleTe-ai dus, o scumpa noastră cea cuminte.De ce n-ai mai cerut o amânare?