şi dacă poezianu este decât o tulburarea limbajului - Borcanul cu Citate

şi dacă poezianu este decât o tulburarea limbajului


şi-dacă-poezianu-este-decât-o-tulburarea-limbajului
louis savaryşidacăpoezianuestedecâttulburarealimbajuluişi dacădacă poezianupoezianu esteeste decâtdecât oo tulburareatulburarea limbajuluişi dacă poezianudacă poezianu estepoezianu este decâteste decât odecât o tulburareao tulburarea limbajuluişi dacă poezianu estedacă poezianu este decâtpoezianu este decât oeste decât o tulburareadecât o tulburarea limbajuluişi dacă poezianu este decâtdacă poezianu este decât opoezianu este decât o tulburareaeste decât o tulburarea limbajului

poezianu se înşeală niciodatăpoeţiiadeseoriScientismul este o slugarnică imitaţie a metodelor şi limbajului ştiinţelor.Retorica este o utilizare folositoare a limbajului.Examinaţi-mi numele: strămoşii mei au fost nişte nobili polonezi, mama bunicului meu mai era o poloneză. Totuşi, îmi încropesc din semigermanitate o virtute şi pretind că înţeleg mai mult din arta limbajului decât le este posibil germanilor s-o facă.Muzica este sufletul limbajului.Neliniştea, neodihna şi epuizarea de timpuriu atât a fiinţei noastre active cât şi a instrumentelor ei sunt semnele Naturii prin care ni se arată ca liniştea este fundamentul nostru adevărat şi tulburarea - o boală a sufletului.