Ştiu prea puţine ca să pot să renunţ acum! - Borcanul cu Citate

Ştiu prea puţine ca să pot să renunţ acum!


Ştiu-prea-puţine-ca-să-pot-să-renunţ-acum
george aurelian stochiţoiuŞtiupreapuţinecapotrenunţacumŞtiu preaprea puţinepuţine caca săsă potpot săsă renunţrenunţ acumŞtiu prea puţineprea puţine capuţine ca săca să potsă pot săpot să renunţsă renunţ acumŞtiu prea puţine caprea puţine ca săpuţine ca să potca să pot săsă pot să renunţpot să renunţ acumŞtiu prea puţine ca săprea puţine ca să potpuţine ca să pot săca să pot să renunţsă pot să renunţ acum

Că sunt tăcut o ştiu prea bineŞi nici nu pot altfel să fiu!Ce vrei să-ţi spun? Minciuni nu ştiuŞi adevăruri sunt puţine.La ce bun că acum pot să spun, ca orice şcolar, că pământul e rotund?! Omul are nevoie numai de câteva palme de pământ ca să fie mulţumit, şi încă de mai puţine ca să se odihnească sub ele.Poporul ştie multe, dar poate puţine. Politicienii ştiu puţine, dar pot multe.Nu ştiu dacă poţi fi pregătit pentru celebritate. Nu vreau să mă aştept la prea multe, ori la prea puţine, las să curgă de la sine.Bărbaţii sunt atât de prostuţi... Din nefericire, s-au născut prea puţine femei care ştiu acest lucru.Am reuşit la trei: Belle Arte, Politehnică şi Marina Militară. Am ales-o pe ultima, visam să fiu marinar pe un vas militar. Şi-acum ştiu pe de rost toate bătăliile navale din istorie. Dar arestarea tatălui m-a determinat să renunţ la ceea ce visam.