Ştii, trebuie să faci alegeri în viaţă. Nu poţi să te tot ţii după formaţii toată viaţa şi să chefuieşti. Într-o zi te vei trezi şi vei avea 30 de ani fără să fi făcut nici cel mai neînsemnat lucru cu viaţa ta.


Ştii-trebuie-să-faci-alegeri-în-viaţă-nu-poţi-să-te-tot-ţii-după-formaţii-toată-viaţa-şi-să-chefuieşti-Într-o-zi-te-vei-trezi-şi
slashŞtiitrebuiefacialegeriînviaţănupoţitetotţiidupăformaţiitoatăviaţaşichefuieştiÎntroziveitreziavea30deanifărăfifăcutnicicelmaineînsemnatlucrucutrebuie săsă facifaci alegerialegeri înîn viaţănu poţipoţi săsă tete tottot ţiiţii dupădupă formaţiiformaţii toatătoată viaţaviaţa şisă chefuieştizi tete veivei trezitrezi şişi veivei aveaavea 3030 dede aniani fărăfără săsă fifi făcutfăcut nicinici celcel maimai neînsemnatneînsemnat lucrulucru cucu viaţaviaţa tatrebuie să facisă faci alegerifaci alegeri înalegeri în viaţănu poţi săpoţi să tesă te totte tot ţiitot ţii dupăţii după formaţiidupă formaţii toatăformaţii toată viaţatoată viaţa şiviaţa şi săşi să chefuieştizi te veite vei trezivei trezi şitrezi şi veişi vei aveavei avea 30avea 30 de30 de anide ani fărăani fără săfără să fisă fi făcutfi făcut nicifăcut nici celnici cel maicel mai neînsemnatmai neînsemnat lucruneînsemnat lucru culucru cu viaţacu viaţa ta

Dacă nu ştii ce îţi doreşti, nu ştii încotro să o iei şi îi vei lăsa pe alţii să te influenţeze în deciziile tale. Dacă nu ai un plan clar cu viaţa ta, te vor introduce alţii în planurile lor şi, peste ani, te vei întreba - oare eu a cui viaţă o trăiesc? Dacă nu ai vise, obiective şi scopuri personale, vei fi tentat să faci ce face toată lumea şi vei trăi cum trăieşte toată lumea. Uită-te în jurul tău - îţi place ceea ce vezi? Pentru că exact aşa vei trăi şi tu dacă nu alegi altfel de acum. Devino conştient de calea pe care mergi şi, dacă nu ştii unde eşti sau unde duce mai exact acest drum, opreşte-te, descoperă-te şi fii tu arhitectul unei vieţi originale şi autentice.Să nu te sperie drumul spre vârf. Să nu-ţi fie frică de coborâre. Să nu plângi dacă te vei prăbuşi. Să nu-ţi fie teamă că nu vei avea cu cine să urci... Sau că vei înnopta singur într-o vale pustie. Să nu înjuri piscurile pe care nu vei găsi flori de colţ... Şi nici pe cele în care vei cunoaşte colţii sălbăticiei. Să te îngrijoreze doar ziua în care te vei trezi şi nu vei mai avea niciun munte de urcat.O dată ce ai aflat ce reprezintă cu adevărat viaţa ta, nu mai poţi şterge şi ignora această cunoaştere. Dacă vei încerca să faci altceva cu viaţa ta, vei avea mereu senzaţia unui gol.Fă în fiecare zi tot ce se poate face în acea zi. Există totuşi o limitare sau o condiţionalitate de care trebuie să ţii seama. Nu trebuie să te suprasoliciţi sau să te arunci orbeşte în muncă, într-un efort de a face cât mai multe lucruri în cel mai scurt timp. Nu trebuie să încerci să faci munca zilei de mâine astăzi, nici să faci munca unei săptămâni întregi într-o singură zi.Să câştigi este grozav, desigur, dar dacă chiar vrei să faci ceva în viaţă, atunci secretul este să înveţi să pierzi. Nimeni nu este de neînvins tot timpul. Dacă poţi să te ridici după cel mai zdrobitor eşec şi să mergi mai departe pentru a câştiga iar, vei ajunge campion într-o bună zi.Pentru tine şi pentru viaţa ta trebuie să ai bani şi timp. Şi pentru tine şi viaţa ta trebuie să te documentezi şi să înveţi să mănânci corect, să te antrenezi corect şi să ai un stil de viaţă care să te menţină sănătos. Ţi-o datorezi ţie. Altfel, vei fi din ce in ce mai gras şi mai bolnav, cu plasmă, telefon, tabletă din ce în ce mai subţire.