Ştii, trebuie să faci alegeri în viaţă. Nu poţi să te tot ţii după formaţii toată viaţa şi să chefuieşti. Într-o zi te vei trezi şi vei avea 30 de ani fără să fi făcut nici cel mai neînsemnat lucru cu viaţa ta.


Ştii-trebuie-să-faci-alegeri-în-viaţă-nu-poţi-să-te-tot-ţii-după-formaţii-toată-viaţa-şi-să-chefuieşti-Într-o-zi-te-vei-trezi-şi
slashŞtiitrebuiefacialegeriînviaţănupoţitetotţiidupăformaţiitoatăviaţaşichefuieştiÎntroziveitreziavea30deanifărăfifăcutnicicelmaineînsemnatlucrucutrebuie săsă facifaci alegerialegeri înîn viaţănu poţipoţi săsă tete tottot ţiiţii dupădupă formaţiiformaţii toatătoată viaţaviaţa şisă chefuieştizi tete veivei trezitrezi şişi veivei aveaavea 3030 dede aniani fărăfără săsă fifi făcutfăcut nicinici celcel maimai neînsemnatneînsemnat lucrulucru cucu viaţaviaţa tatrebuie să facisă faci alegerifaci alegeri înalegeri în viaţănu poţi săpoţi să tesă te totte tot ţiitot ţii dupăţii după formaţiidupă formaţii toatăformaţii toată viaţatoată viaţa şiviaţa şi săşi să chefuieştizi te veite vei trezivei trezi şitrezi şi veişi vei aveavei avea 30avea 30 de30 de anide ani fărăani fără săfără să fisă fi făcutfi făcut nicifăcut nici celnici cel maicel mai neînsemnatmai neînsemnat lucruneînsemnat lucru culucru cu viaţacu viaţa ta

Walter Stratford: Ai 18 ani, habar nu ai ce vrei. Şi nu vei ştii ce vrei până vei avea 45 de ani şi chiar dacă vei obţine ce-ţi doreşti, vei fi prea bătrână să mai poţi profita de asta.O dată ce ai aflat ce reprezintă cu adevărat viaţa ta, nu mai poţi şterge şi ignora această cunoaştere. Dacă vei încerca să faci altceva cu viaţa ta, vei avea mereu senzaţia unui gol.Să nu te sperie drumul spre vârf. Să nu-ţi fie frică de coborâre. Să nu plângi dacă te vei prăbuşi. Să nu-ţi fie teamă că nu vei avea cu cine să urci... Sau că vei înnopta singur într-o vale pustie. Să nu înjuri piscurile pe care nu vei găsi flori de colţ... Şi nici pe cele în care vei cunoaşte colţii sălbăticiei. Să te îngrijoreze doar ziua în care te vei trezi şi nu vei mai avea niciun munte de urcat.Dacă nu ştii ce îţi doreşti, nu ştii încotro să o iei şi îi vei lăsa pe alţii să te influenţeze în deciziile tale. Dacă nu ai un plan clar cu viaţa ta, te vor introduce alţii în planurile lor şi, peste ani, te vei întreba - oare eu a cui viaţă o trăiesc? Dacă nu ai vise, obiective şi scopuri personale, vei fi tentat să faci ce face toată lumea şi vei trăi cum trăieşte toată lumea. Uită-te în jurul tău - îţi place ceea ce vezi? Pentru că exact aşa vei trăi şi tu dacă nu alegi altfel de acum. Devino conştient de calea pe care mergi şi, dacă nu ştii unde eşti sau unde duce mai exact acest drum, opreşte-te, descoperă-te şi fii tu arhitectul unei vieţi originale şi autentice.Când în sfârşit am ajuns la ceva ce individul spunea că ar vrea să facă, eu îi spun: Ţine gura închisă şi astupă uşa privirii şi a sunetului şi cât timp vei trăi nu vei avea nici o neplăcere. Dar deschide-ţi gura sau fii prea curios şi vei fi toată viaţa în tulburări.