Ştii care e parola mea la computer? "Sunt genială!" Îmi spun că sunt liniştită, că sunt zen, că sunt milionară. - Borcanul cu Citate

Ştii care e parola mea la computer?


Ştii-care-e-parola-mea-computer-sunt-genială-Îmi-spun-că-sunt-liniştită-că-sunt-zen-că-sunt-milionară
ozana barabanceaŞtiicareparolameacomputersuntgenialăÎmispunsuntliniştităzenmilionarăŞtii carecare ee parolaparola meamea lala computerÎmi spunspun căcă suntsunt liniştităcă suntsunt zencă suntsunt milionarăŞtii care ecare e parolae parola meaparola mea lamea la computerÎmi spun căspun că suntcă sunt liniştităcă sunt zencă sunt milionarăŞtii care e parolacare e parola meae parola mea laparola mea la computerÎmi spun că suntspun că sunt liniştităŞtii care e parola meacare e parola mea lae parola mea la computerÎmi spun că sunt liniştită

Charlie: Dă-mi voie să-ţi spun ceva despre sentimente. Sentimentele sunt ca sânii mamei tale. Ştii unde sunt, dar e mai bine să nu-i simţi. Rose: Interesantă analogie, dar îmi dai voie să spun că sânii unei mame sunt o sursă de hrană şi alinare? Charlie: Da, doar că sânii mamei mele au fost o sursă de silicon şi vodcă rusească.Eu sunt un om foarte puternic pentru că, fiind foarte inteligent, îmi dau seama când sunt prost. Şi atunci când sunt prost, îmi iau pe unul inteligent în treaba aia lângă mine, si asta îmi dă siguranţă de putere de caracter, de morală, pentru că pot să spun: Mă dojeniţi că veşnic sunt beat. Ei bine, sunt!Necredincios mă faceţi. Şi ce dacă-i aşa?Puteţi orice să spuneţi pe socoteala mea.Îmi aparţin. Pricepeţi? Şi sunt ceea ce sunt!Sunt romantic, pentru că includ în inima mea toate aspectele şi manifestările naturii pe care le exprim în muzica mea. Sunt modern, pentru că în programul meu evoluţia mijloacelor artistice ocupă un loc important. Sunt inovator, deoarece mi-am ales drumul propriu şi mijloacele mele de expresie sunt individuale. În acelaşi timp sunt conservator, pentru că mă simt ataşat de obiectivul esenţial al muzicii – frumuseţea.M-am ospătat cu sângele sfinţilor, dar oamenii nu mă consideră duşmanul lor căci blana mea e albă şi călduroasă, dinţii mei nu sunt dinţii celui care sfâşie carnea, ochii îmi sunt blânzi, încât ei nu ştiu că sunt căpetenia duhurilor mincinoase.Dacă sunt bine? Sunt în multe feluri. Sunt singură, sunt obosită, sunt tristă, sunt fericită, sunt norocoasă, sunt ghinionistă; sunt un milion de lucruri diferite în fiecare zi a săptămânii. Dar cred că bine este unul dintre ele.