Şi Camera, ca şi Senatul,Le-aţi transformat în dormitor,Dar n-o s-aveţi un somn uşorDe s-o trezi electoratul. - Borcanul cu Citate

Şi Camera, ca şi Senatul,Le-aţi transformat în dormitor,Dar n-o s-aveţi un somn uşorDe s-o trezi electoratul.


Şi-camera-ca-şi-senatulle-aţi-transformat-în-dormitordar-n-o-s-aveţi-un-somn-uşorde-s-o-trezi-electoratul
ion bratuŞicameracaşisenatulleaţitransformatîndormitordarnosaveţiunsomnuşordesotrezielectoratulŞi cameraca şitransformat înun somnsomn uşordetrezi electoratulun somn uşorde

Şi Camera ca şi SenatulLe-aţi transformat în dormitor,Dar n-o s-aveţi un somn uşor,De s-o trezi electoratul.După furturi, ca-n demenţăCe la Împrăştie-ţi, dar, bogăţia, ca să n-o pierzi! N-o ţine la tine, ca s-o ai! Aruncă-o, ca s-o păstrezi! Cheltuieşte-o, ca s-o câştigi!Le pedepsise Prea Înaltul,Privind nelegiuirii V-aţi cotizat cinci desperaţiO epigramă să-mi fumaţi,Dar publicul, ca s-o-nţeleagă,S-a frământat o noapte-ntreagă.În apogeul destrămăriiAţi râs de săracii ţării.Ca-într-o ţară fără câniV-aţi bătut joc de bătrâni.Copiii ţipă în noapte Că i-aţi lăsat fără lapte.La bolnavi le daţi mormântul.Nu v-ar mai răbda pământul.Aţi furat totul din ţară.Aveţi conturi în afară.Din cât a fost de bogată,Atât e ţara de săracă.Pe români eu îi îndemnSă v-aducă greu blestem.Inima în voi să crape.De viaţă să n-aveţi parte.Atâta de răi aţi fost Că între noi nu aveţi rost.România e a noastră.Închisoarea e a voastră.