În spatele oricărui suflet înnourat se ascunde un curcubeu...


În-spatele-oricărui-suflet-înnourat-se-ascunde-un-curcubeu
viorel vintilaÎnspateleoricăruisufletînnouratseascundeuncurcubeuÎn spateleoricărui sufletsuflet înnouratînnourat sese ascundeascunde unun curcubeuÎn spatele oricăruispatele oricărui sufletoricărui suflet înnouratsuflet înnourat seînnourat se ascundese ascunde unascunde un curcubeuÎn spatele oricărui sufletspatele oricărui suflet înnouratoricărui suflet înnourat sesuflet înnourat se ascundeînnourat se ascunde unse ascunde un curcubeuÎn spatele oricărui suflet înnouratspatele oricărui suflet înnourat seoricărui suflet înnourat se ascundesuflet înnourat se ascunde unînnourat se ascunde un curcubeu

În spatele oricărei poveşti se ascunde adevărul; în spatele oricărui adevăr există o teorie a conspiraţiei.În spatele oricărui bogat se află un diavol, iar în spatele fiecărui sărac, doi.O categorie de oameni se preocupă toată viaţa să afle ce se ascunde în spatele vorbelor, alta- ce se ascunde în spatele faptelor, iar ultima se preocupă de primele două.În spatele oricărui bărbat de succes se află o femeie, iar in spatele ei se află soţia bărbatului.În spatele minciunii se ascunde un interes de orice natură ar fi el.Un stăpânitor care se ascunde în spatele călăilor plătiţi uită, curând, ce înseamnă moartea.