În lume pot să existeMii de lucrări moraliste,Însă ce-a greşit naturaNu-ndreaptă literatura.


În-lume-pot-să-existemii-de-lucrări-moralisteÎnsă-a-greşit-naturanu-ndreaptă-literatura
gheorghe ionescuÎnlumepotexistemiidelucrărimoralisteÎnsăceagreşitnaturanundreaptăliteraturaÎn lumelume potpot săsă existemiiexistemii dede lucrăriÎn lume potlume pot săpot să existemiisă existemii deexistemii de lucrăriÎn lume pot sălume pot să existemiipot să existemii desă existemii de lucrăriÎn lume pot să existemiilume pot să existemii depot să existemii de lucrări

Credem, însă, că a apărut o refacere organică a tabloului postmodernist, mai ales în literatura noastră. Ne referim la ceea ce am numit paradigma oralităţii în literatura română, paradigmă ce reface originile poeziei, cu rădăcini în zăcământ folcloric.Literatura este un salt etic. Este o decizie morală. Un exerciţiu periculos într-un constant eşec. Literatura trebuie să aibă frământări întrucât sunt atât de multe frământari în lume.Nu pot să cer nimănui să mă ierte pentru ce i-am greşit; dar pot ierta eu, fără să mi se ceară!Iubirea unei moraliste slute:Miasmele în apele stătute.Literatura este o lume a viselor aşternute pe hârtie.Înfrăţirea cu naturaNu-i lipsită de temei:A urmat silviculturaPentru că-i născut în... Tei!