Îţi recomand un exerciţiu de umilinţă foarte interesant: fă astfel încât conversaţia ta să nu se învârtă în jurul persoanei tale.


Îţi-recomand-un-exerciţiu-de-umilinţă-foarte-interesant-fă-astfel-încât-conversaţia-să-nu-se-învârtă-în-jurul-persoanei-tale
sfântul josemaria escrivaÎţirecomandunexerciţiudeumilinţăfoarteinteresantastfelîncâtconversaţianuseînvârtăînjurulpersoaneitaleÎţi recomandun exerciţiuexerciţiu dede umilinţăumilinţă foartefoarte interesantfă astfelastfel încâtîncât conversaţiaconversaţia tasă nunu sese învârtăînvârtă înîn juruljurul persoaneipersoanei taleÎţi recomand unrecomand un exerciţiuun exerciţiu deexerciţiu de umilinţăde umilinţă foarteumilinţă foarte interesantfă astfel încâtastfel încât conversaţiaîncât conversaţia taconversaţia ta săta să nusă nu senu se învârtăse învârtă înînvârtă în jurulîn jurul persoaneijurul persoanei taleÎţi recomand un exerciţiurecomand un exerciţiu deun exerciţiu de umilinţăexerciţiu de umilinţă foartede umilinţă foarte interesantfă astfel încât conversaţiaastfel încât conversaţia taîncât conversaţia ta săconversaţia ta să nuta să nu sesă nu se învârtănu se învârtă înse învârtă în jurulînvârtă în jurul persoaneiîn jurul persoanei taleÎţi recomand un exerciţiu derecomand un exerciţiu de umilinţăun exerciţiu de umilinţă foarteexerciţiu de umilinţă foarte interesantfă astfel încât conversaţia taastfel încât conversaţia ta săîncât conversaţia ta să nuconversaţia ta să nu seta să nu se învârtăsă nu se învârtă înnu se învârtă în jurulse învârtă în jurul persoaneiînvârtă în jurul persoanei tale

E un exerciţiu pe care-l fac de fiecare dată cu studenţii: pun un scaun şi stau. Şi ei se aşteaptă să-i întreb ceva, să le zic ceva, băi hai, faceţi aia sau aia. Şi încep şi stau, ştii, şi sunt priviţi de ceilalţi, şi nu ştiu ce să facă cu statul ăsta. Iată ce îţi recomand pentru calea ta de creştin: rugăciune, penitenţă, muncă neobosită, întru îndeplinirea plină de dragoste a datoriei tale.Odată media relata despre evenimente, acum faptele sunt deformate astfel încât să corespundă cerinţelor media. Astfel, relaţia dintre realitate şi media a devenit foarte complexă şi acesta este un fenomen foarte ambivalent.Salman Rushdie nu este doar un scriitor foarte interesant. Este şi un personaj foarte interesant, un dorlotat al elitei occidentale de stânga. Pentru a continua să se afle în graţiile acesteia, nu ezită să-i cânte în strună.Un băiat poate învăţa de la un câine loialitatea, perseverenţa şi... că trebuie să se învârtă de trei ori în jurul său înainte de a se culca pe jos.Sentimentele pe care le trăieşti astăzi atrag evenimentele pe care le vei experimenta mâine. Astfel, grijile atrag alte griji. Anxietatea atrage şi mai multă anxietate. Nefericirea atrage nefericire. Insatisfacţia atrage insatisfacţie. PE DE ALTĂ PARTE... Bucuria atrage şi mai multă bucurie. Fericirea atrage şi mai multă fericire. Pacea atrage pace. Recunoştinţa atrage recunoştinţă. Bunătatea atrage bunătate. Iubirea atrage iubire. Universul te călăuzeşte şi comunică cu tine în fiecare secundă a vieţii tale. El reacţionează la gândurile tale şi îţi oferă un feedback nepreţuit prin intermediul sentimentelor tale. Altfel spus, sentimentele tale reprezintă un instrument de comunicare cosmică! Sentimentele pozitive se traduc prin: